Chuyển tới nội dung

OneHope: Niềm Hy Vọng!...

Cung cấp phương tiện hỗ trợ nhằm đem Lời Chúa đến với nhiều người.

anh gioi thieu

OneHope Việt Nam luôn mong muốn có thể đem những câu chuyện Kinh Thánh đến với các em thiếu nhi. Cùng với các Hội Thánh, mục vụ, chính quyền, trường học, chúng tôi muốn đem thông điệp của Chúa đến với trẻ em bằng những cách dễ hiểu nhất. Lời Chúa sẽ đưa đến hy vọng, mục đích sống cũng như sức mạnh thay đổi cả một cuộc đời cho các em trong cứu Chúa Giê-xu.

sach

Books, Manga & Tract

Our evangelism booklets have been used by many churches for children’s events and camps and for street and school evangelism.

LUMO

Redefining the standard of biblical media, LUMO is a visual translation of the four Gospels, developed to truly engage people with Scripture!

lumo
bible for kids

Bible App for Kids

Our evangelism booklets have been used by many churches for children’s events and camps and for street and school evangelism.

Support Us

Our desire is to partner with those who have been called by God to youth and children’s ministry in Japan.
Here are some concrete ways to partner with OneHope:

horn icon

ADVOCATE

Interested in becoming a champion?

emailicon

ENGAGE

Stay engaged by receiving updates on children being reached around the world

hands icon

PRAY

Join us as we pray for the nations.

heart icon

GIVE

Every dollar sends God’s Word to 3 children!