Chuyển tới nội dung

Giới thiệu các ấn phẩm của OneHope​​

10.LeadToday

KHÓA HUẤN LUYỆN – Lãnh Đạo Ngày Nay

Sự kết hợp giữa OneHope và tác giả John C. Maxwell biên soạn ra Chương Trình “Lãnh Đạo Ngày Nay” để đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình rèn tập trở nên người lãnh đạo đẹp lòng Chúa.
Đây là một chương trình huấn luyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh dành cho giới trẻ trên toàn thế giới, nhằm giúp các bạn trẻ học biết và rèn tập để phát triển những phẩm chất lãnh đạo theo đúng nền tảng Kinh Thánh.

Chương trình tập trung trình bày ý nghĩa thực của lãnh đạo – tức là tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời của người khác.

👉ĐĂNG KÝ THAM DỰ ONLINE – Vui lòng Click tại đây!
☎ ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU & CHUYỂN GIAO KHÓA HUẤN LUYỆN – Vui lòng liên hệ hotline 0901 195 884