Chuyển tới nội dung

ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ – NGÀY 1

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Nhất của chủ đề ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ với câu hỏi “CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI?”

Theo bạn nghĩ, bạn phải làm gì để được sự cứu rỗi? Bạn có thể tự cứu lấy bản thân mình không?
Chắc hẳn nhiều người đã nghe về câu chuyện của Chúa Giê-xu – hay thường được Cơ Đốc Nhân gọi là Phúc Âm – qua những bài hát, qua các bài đăng trên mạng xã hội, hoặc qua các tin tức trên báo đài. Cũng không ít người lần đầu được nghe về Phúc Âm trong các dịp lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, v..v… Và cuối cùng, số người còn lại thì được lớn lên trong nhà thờ, nên đã rất đỗi quen thuộc với thông điệp Phúc Âm này.

Có thể bạn thấy mình nằm trong những trường hợp trên, hoặc có thể đây là lần đầu tiên bạn biết được câu chuyện về Chúa Giê-xu, được trình bày theo cách bạn có thể hiểu.
Bạn có thể đã nghe về tin tức tốt lành về Chúa Giê-xu và muốn Ngài trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn không chắc được mình cần phải làm gì để bắt đầu hành trình mới này.

Tiếp nhận sự cứu rỗi và sống với điều đó trong cuộc sống hằng ngày có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn có thể hưởng được những phước hạnh mà Chúa Giê-xu dành cho mình?

Câu trả lời thật khá đơn giản: tất cả những điều bạn cần làm là lắng nghe thông điệp về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và đáp ứng lại bằng đức tin, cam kết với Chúa Giê-xu và sống theo Ngài.

Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, đáp ứng lại thông điệp của Chúa Giê-xu bằng đức tin nghĩa là gì không?

Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nghe thông điệp Chúa Giê-xu đã chết và sống lại vì tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta giao phó toàn bộ đời sống mình cho Ngài, là Đấng đã hứa chắc chắn sẽ cứu chuộc chúng ta. Chỉ như vậy thôi. Đó là tất cả những việc chúng ta cần làm.

Việc đặt đức tin nơi Đấng Christ không chỉ về một sự kiện chỉ xảy ra tại một thời điểm cố định. Nhưng ngay từ giây phút bạn tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa cho đến khi bạn trút hơi thở cuối cùng, bạn vẫn sống đời sống đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Điều đó có nghĩa là mỗi ngày bạn tin tưởng vào con đường của Ngài hơn con đường bạn chọn, và đặt kế hoạch của Ngài lên trên kế hoạch của bạn. Và bất cứ khi nào bạn vấp ngã, bạn tin rằng Ngài sẽ tha thứ cho bạn và làm cho niềm tin của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngài hứa sẽ không bao giờ mặc kệ hoặc bỏ rơi bạn. Bạn cũng cần tin rằng Ngài muốn chúng ta theo Ngài bất cứ nơi đâu Ngài dẫn dắt.

Trở lại câu hỏi ban đầu: “CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU KHỎI HÌNH PHẠT CỦA TỘI LỖI NHƯ THẾ NÀO?” thì ngay lúc này, chúng ta đã có câu trả lời chắc chắn rằng: “ĐÓ LÀ BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, CHÚNG TA TIN VÀ XƯNG NHẬN CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÚA CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH, VÀ TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KHIẾN CHÚA GIÊ-XU SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT.”

Bạn biết không, chúng ta chẳng thể làm gì để có được sự cứu rỗi cho bản thân mình, nhưng chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Để có thể nhận được sự cứu rỗi đó chúng ta cần tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và tin chắc rằng chính Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự cứu rỗi.

Hôm nay, hãy dành chút thời gian tạ ơn Đức Chúa Trời vì Tin Lành là Chúa Giê-xu Con Ngài đã được ban cho chúng ta. Sau đó cầu xin Chúa giúp chúng ta tin cậy và bước đi theo Ngài một cách trọn vẹn.

Lời Chúa có chép rằng:
1. “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì anh em sẽ được cứu.” – Rô-ma 10:9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
2. “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.” – Giăng 3:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
3. “Ngài phán với mọi người: ‘Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì?’” – Lu-ca 9:23-25 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì ân điển của Ngài đã cứu chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cho chúng con sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày luôn tin cậy nơi Chúa, bước đi trong đường lối Ngài một cách hoàn toàn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!