Chuyển tới nội dung

SỰ CHÔN CHÚA VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA NGÀI – [LUMO – TRẢI NGHIỆM MÙA PHỤC SINH]

[DỰ ÁN LUMO – TRẢI NGHIỆM MÙA PHỤC SINH]
SỰ CHÔN CHÚA VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA NGÀI
Mác 15:42-16:8

Trong I Cô-rinh-tô 15:3-4, sứ đồ Phao-lô viết về những điều đã xảy ra trong ngày hôm ấy như sau: “Điều hệ trọng trước hết là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh…” Sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã thay đổi dòng lịch sử mãi mãi. Những sự kiện này là nền tảng cho đức tin của chúng ta ngày nay. Sự chết của Chúa Giê-xu đã đền tội thay cho chúng ta và sự phục sinh của Ngài ban cho chúng ta lời hứa vĩnh cữu rằng chúng ta cũng sẽ sống lại như Chúa và ở với Ngài đời đời trong trời mới đất mới. Dẫu cho thì giờ của chúng ta trên đất đang qua mau, nhưng vương quốc của Ngài không như thế. Đó là vương quốc đời đời. Không còn khổ đau. Không còn cực nhọc, cũng chẳng còn sự bắt bớ nữa. Chúng ta có thể hướng đến vương quốc đời đời của Ngài trong niềm hy vọng và chiêm nghiệm sự bình an trong mùa phục sinh này vì nhận biết những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm cho chúng ta trên đồi Gô-gô-tha năm ấy.

#onehopevietnam #lumo
#trainghiemmuaphucsinh
————————————————
Thông tin liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/onehopevietnam
Email: onehope.vietnam@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *