Chuyển tới nội dung

PHIÊN TOÀ XÉT XỬ VÀ SỰ ĐÓNG ĐINH ĐỨC CHÚA GIÊ XU – [LUMO – TRẢI NGHIỆM MÙA PHỤC SINH]

[DỰ ÁN LUMO – TRẢI NGHIỆM MÙA PHỤC SINH]
PHIÊN TOÀ XÉT XỬ VÀ SỰ ĐÓNG ĐINH ĐỨC CHÚA GIÊ-XU
Mác 15:1-23

Toà án La-mã, nơi Chúa Giê-xu bị giải đến trước mặt quan tổng đốc Phi-lát để chịu xét xử, chính ông cũng không tìm thấy tội lỗi nào nơi Ngài. Tuy nhiên, sau khi không chịu nổi sức ép từ đám đông xung quanh, Phi-lát đã tuyên án tử hình Chúa Giê-xu và cho đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Khi đóng đinh Chúa trên thập tự, phía trên đầu Ngài, quân La-mã treo kèm một bảng cáo trạng đầy nhạo báng, đề rằng: “Vua dân Giu-đa.” Thời bấy giờ, đế quốc La-mã thường xử lý những ai có nguy cơ gây ảnh hưởng đến bộ máy cai trị của họ theo lệ thường, nhưng họ nào có biết, Chúa Giê-xu, người đầy tớ thống khổ đã bắt đầu một sự thay đổi lớn chưa ai từng thấy trước đây.

#onehopevietnam #lumo
#trainghiemmuaphucsinh
————————————————
Thông tin liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/onehopevietnam
Email: onehope.vietnam@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *