Chuyển tới nội dung

ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ – NGÀY 3

 

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Ba của chủ đề ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ với câu hỏi “ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-XU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?”

Theo bạn, khi bạn tin vào một ai đó là bạn tin vào điều gì ở họ? Khi tin vào Chúa Giê-xu thì bạn tin vào điều gì nơi Ngài?

Chúng ta có thực sự tin rằng dù chúng ta có ra sao thì Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta không? Điều này hoàn toàn trái ngược với lối suy nghĩ dựa vào kết quả thường thấy, nghĩa là bạn làm bao nhiêu, bạn hưởng bấy nhiêu, không nhiều hơn và không ít hơn.

Nhưng đó không phải là cách mà Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời tạo nên thế giới, rồi Ngài dựng nên loài người để sống trong thế giới ấy và phản chiếu hình ảnh của Ngài. Nhưng từ khi con người phạm tội, tất cả mọi thứ đều trở nên sai trật và dần xấu đi, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời sai Con Ngài, là Chúa Giê-xu đến để giải cứu chúng ta.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người bằng tình yêu và ý muốn tốt lành của Ngài. Và cũng chính Ngài, bằng tình yêu và ý muốn tốt lành đó, đã sai Chúa Giê-xu xuống thế gian để cứu chuộc con người.

Nhưng nếu vậy, chúng ta có cần phải trả giá gì hay không? Chúng ta có cần phấn đấu để trở nên tốt đẹp, lương thiện, thánh khiết, hay để đạt được một tiêu chuẩn nào đó không?
Không!

Chúng ta không thể thêm vào hoặc bớt đi bất cứ điều gì trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải trả bất cứ giá nào hay cũng không cần cố làm việc thiện tích đức để đổi lấy sự cứu chuộc. Sự cứu rỗi ở đây là một món quà vô giá, và điều đáng làm ở đây là vui mừng nhận lãnh và trân quý món quà ấy.

Quay trở về câu hỏi: “ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-XU CÓ NGHĨA LÀ GÌ?” – “ĐIỀU ĐÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA ĐẶT ĐỨC TIN NƠI MỘT MÌNH NGÀI, TIN MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM ĐỂ CỨU CON NGƯỜI KHỎI HÌNH PHẠT CỦA TỘI LỖI.”

Khi bạn tin tưởng một ai đó, có rất nhiều phương diện để bạn tin tưởng họ, có thể bạn tin họ yêu bạn, giữ bí mật cho bạn. Nhưng bạn biết không khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta tin vào duy nhất Chúa Giê-xu và những điều mà Ngài đã làm để mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi bởi ân điển của Ngài.

Hôm nay, hãy dành chút thời gian cầu nguyện và xin Chúa nhắc nhở bạn rằng bạn không phải nỗ lực phấn đấu hay trả bất cứ giá nào để có được ân điển và tình yêu thương lớn lao của Ngài. Cầu xin Chúa nhắc nhở bạn rằng Ngài yêu bạn dù cho bạn có ra thể nào, và tất cả những gì bạn cần làm là đặt niềm tin vào chính Ngài.

1. “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” – Ê-phê-sô 2:8-9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
2. “Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: ‘Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm.’ Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Sa-ma-ri xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày. Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. Họ nói với người phụ nữ rằng: ‘Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.’” – Giăng 4:39-42 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
3. “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi.” – Rô-ma 10:9-10 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con chẳng thể làm gì bởi sức lực riêng để có thể nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài, nhưng tất cả những điều đó đều do ân điển của Chúa ban cho. Xin cho chúng con mỗi ngày càng kinh nghiệm tình yêu vô giá mà Ngài dành cho chúng con nhiều hơn cũng như luôn tin cậy nơi Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!