Chuyển tới nội dung

ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ – NGÀY 4

 

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tư của chủ đề ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ với câu hỏi “XƯNG CÔNG CHÍNH LÀ GÌ?”

Bạn có từng nghe đến từ công chính chưa? Vậy xưng công chính là gì?
Trong suốt lịch sử, các Cơ Đốc Nhân vẫn thường hay sử dụng những từ ngữ khá vĩ mô và nghe có vẻ xa lạ để nói về Đức Chúa Trời, con người, và thế giới,…

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong số các từ ngữ đó, chính là sự “Xưng công chính”.

Cụm từ “Xưng công chính” trong Kinh Thánh được dịch từ tiếng Hy Lạp là chữ “Dikaiosis”. Đó là từ được dùng trong bối cảnh của một phiên tòa xét xử. Khi một người nào đó đứng trước vị thẩm phán, họ phải chờ đợi để nhận được phán quyết: có tội hay vô tội.

Nếu thẩm phán tuyên bố họ không có tội, thì họ được kể là công chính trong giây phút đó. Ngược lại, nếu thẩm phán tuyên bố họ có tội, thì họ sẽ bị kết án.

Khi các trước giả trong Tân Ước như Phao-lô và Lu-ca viết về sự xưng công chính, họ đang nói về cách chúng ta có thể được Đức Chúa Trời tuyên bố vô tội, mặc dù chúng ta vốn là người có tội.

Kinh Thánh đã nói hàng chục lần rằng mỗi người chúng ta đều đã phạm tội và bị xa cách với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng toàn vẹn, còn chúng ta thì đã bị nhuốc nhơ – ô uế bởi tội lỗi, nên không có cách nào cho chúng ta có thể sống trong sự hiện diện của Ngài.

Nhưng bởi vì tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta, nên Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến để gánh lấy sự bất toàn của chúng ta và trả cái giá của tội lỗi thay cho chúng ta. Chính bởi hành động của tình yêu thương cao cả này, con người giờ đây có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Thế thì, điều đó xảy ra như thế nào?

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công chính tách biệt hoàn toàn với mọi nỗ lực và cố gắng của chúng ta. Sự công chính này là món quà quý giá được Đức Chúa Giê-xu ban cho tất cả những ai tin nhận Ngài.

Thông qua Chúa Giê-xu, bạn được kể là công chính. Bạn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

Đứng trước câu hỏi “ĐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH CÓ NGHĨA LÀ GÌ?”, chúng ta có câu trả lời chắc chắn “ĐÓ LÀ NHỜ ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, HỄ AI ĐẶT ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-XU THÌ BỞI NGÀI, ĐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH – LÀ VÔ TỘI, VÀ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỨNG BÊN HỮU ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Hãy dành chút thời gian hôm nay để cầu xin Chúa mở lòng bạn, chỉ cho bạn thấy những khía cạnh còn sai trật trong đời sống mình. Sau đó, cảm tạ Ngài vì món quà lớn lao cho cuộc đời bạn, đó chính là Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh có chép rằng:
1. “Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Giê-xu để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.” – Ga-la-ti 2:16 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
2. “Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.” – Rô-ma 3:21-22 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
3. “Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.” – I Cô-rinh-tô 6:9-11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
4. “Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh, là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta, để chúng ta nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời.” – Tít 3:4-7 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì món quà lớn lao, quý báu là chính Chúa Giê-xu mà Ngài đã ban tặng cho chúng con. Xin cho tấm lòng chúng con luôn hướng về Chúa để được Ngài hướng dẫn, giúp chúng con nhận ra những sai phạm trong đời sống để chúng con có thể xưng tội cùng Chúa, trở về với nhà Ngài và được xưng công chính trước mặt Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!