Chuyển tới nội dung

ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ – NGÀY 6

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Sáu cũng là ngày cuối cùng của chủ đề ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THA THỨ với câu hỏi “ĐƯỢC NÊN THÁNH LÀ GÌ?”

Có bao giờ bạn nghĩ, tại sao chúng ta cần được nên thánh? Và được nên thánh là gì?
“Thánh hóa” là một từ có vẻ xa lạ, nhưng nó đã là một khái niệm quan trọng đối với Cơ Đốc Nhân kể từ những ngày đầu tiên của Giáo Hội. Từ “thánh hóa” xuất phát từ nguồn gốc ngôn ngữ tiếng La-tinh là “sanctus”, có nghĩa là thánh khiết. Nói một cách đơn giản, từ ngữ này chỉ về quá trình trở nên thánh khiết.

Cơ Đốc Nhân định nghĩa sự cứu rỗi là hành động vĩ đại của Đức Chúa Trời để cứu con người ra khỏi tội lỗi và bại hoại. Nhưng trong sự cứu rỗi, là công việc đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cũng nhắc đến sự xưng công chính, sự thánh hóa, và sự vinh hiển.

Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào sự thánh hóa. Nhưng trước hết, hãy dành một vài phút để nhìn qua bức tranh tổng quát.
Được xưng công chính là sự việc xảy ra ngay tại thời điểm bắt đầu của sự cứu rỗi, trong khoảnh khắc chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của chính mình. Trong giây phút ấy, chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên bố là công chính, và được hòa thuận lại với chính Ngài.

Được vinh hiển là hiện trạng cuối cùng của Cơ Đốc Nhân khi Chúa Giê-xu trở lại.
Nhưng giữa sự xưng công chính diễn ra đầu tiên và sự vinh hiển diễn ra cuối cùng chính là việc Đức Chúa Trời khiến chúng ta nên thánh trong đời sống của mình. Trước hết chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và kết quả cuối cùng là được trở nên một bản thể hoàn hảo trong thế giới tương lai; giữa hai sự kiện đó, chính Đức Thánh Linh sẽ làm việc bên trong đời sống hằng ngày của chúng ta, để giúp chúng ta ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn.

Khi chúng ta tập tành và xây dựng nếp sống cầu nguyện, thờ phượng, đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ và phục vụ Chúa, ấy là chúng ta đang được thánh hóa bởi Đức Chúa Trời. Những hành động đó được thúc đẩy bởi mối liên hệ của chúng ta với Chúa, và qua đó chúng ta trở nên thánh khiết hơn mỗi ngày.

Nghe có vẻ kiêu ngạo khi chúng ta nói rằng mình đang trở nên thánh khiết, nhưng Đức Chúa Trời khẳng định đó là một sự thật.

Ý nghĩa của sự thánh hóa không nằm ở việc chúng ta có thể làm những gì cho bản thân. Nhưng đó là việc của Đức Chúa Trời làm, bằng cách ban Đức Thánh Linh đến trong đời sống của chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Chính Ngài làm cho chúng ta trở nên thánh khiết.

Vậy, “ĐƯỢC NÊN THÁNH LÀ GÌ?”, “ĐƯỢC NÊN THÁNH LÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH CHÚA HÀNH ĐỘNG TRONG CHÚNG TA, GIÚP CHÚNG TA TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA GIÊ-XU HƠN MỖI NGÀY, TRONG MỌI SUY NGHĨ, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG. VÀ ĐÓ LÀ QUÁ TRÌNH CẢ MỘT ĐỜI NGƯỜI.”

Hãy dành chút thời gian cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời khiến bạn càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn thông qua Đức Thánh Linh.

Lời Chúa có chép rằng:
1. “Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh.” – II Cô-rinh-tô 3:18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy.” – Rô-ma 6:19 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.” – Ê-phê-sô 4:22-24 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được Ngài cứu và trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban Đức Thánh Linh để nhắc nhở và giúp chúng con mỗi ngày càng tăng trưởng hơn trong hành trình theo Ngài. Phước hạnh của cuộc đời chúng con là được Chúa ban cho ân điển và sự tha thứ. Xin cho chúng luôn ham thích lời Chúa, gìn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài, để chính Chúa ở cùng hướng dẫn đời sống chúng con được mạnh mẽ và trở nên giống Chúa càng hơn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!