Chuyển tới nội dung

ĐA-NI-ÊN TRONG HANG SỬ TỬ

8 5

CHƯƠNG TRÌNH “BƯỚC VỚI CHÚA” THÁNG 7 

TUẦN 1: CÂU CHUYỆN KINH THÁNH “ĐA-NI-ÊN TRONG HANG SỬ TỬ” 

Năm thứ ba về đời Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa đến vây lấy thành Giê-ru-sa-lem. Sau đó, vua lập một trăm hai mươi quan trấn thủ và ba quan thượng thơ để chia nhau cai trị cả nước. Đến đời vua Đa-ri-út, vua lập nên ba vị tể tướng để cai trị. Và một trong ba vị tể tướng đó thì Đa-ni-ên trỗi hơn nên họ tìm cách hãm hại ông. 

Ông Đa-ni-ên đã bị hãm hại ra sao? Trước khi bị quăng vào hang sư tử, ông Đa-ni-ên đã làm gì? Ông đã được Đức Chúa Trời cứu như thế nào? 

Hãy cùng xem truyện tranh “Đa-ni-ên trong hang sư tử”, và đừng quên mở Kinh Thánh, theo dõi Đa-ni-ên 1:1-4, 6 

Bên cạnh đó, cha mẹ và các bé đừng quên ghi chú lại những chi tiết trong bài học này để hoàn thành bài Ôn Tập vào tuần thứ 3 của tháng 7 nhé! 

Cover 10 5 9 5 8 5 7 5 6 4 5 4 4 2 1 3 6 2 6

——————– 

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì khi con đối diện với cơn thử thách, Ngài luôn ở cùng và gìn giữ con. Xin cho con vững lòng và hướng về Ngài trong hành trình thuộc linh của con. A-men! 

#onehopevietnam #buocvoiChua 

———————————————— 

Để đem lời Chúa đến với mọi người, OneHope có cung cấp Sách Miễn Phí cho Hội Thánh, thông tin chi tiết tại: >> https://onehopevietnam.com/don-dat-an-pham-cua-onehope/