Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 2

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Hai của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH, với câu hỏi “VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI (GỒM CÓ ĐỨC CHÚA CHA VÀ ĐỨC CHÚA CON) LẠI BAN ĐỨC THÁNH LINH CHO NHÂN LOẠI?”

Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài đã ban cho con dân của Ngài một món quà, đó chính là Đức Thánh Linh. Ngài còn phán rằng có Đức Thánh Linh ngự trong lòng là tốt hơn việc Chúa Giê-xu cứ ở với chúng ta trong thân xác con người. Vậy chúng ta nên hiểu điều này như thế nào?

Đây là một vài lý do giải thích cho lẽ thật trên.

Trước hết, chúng ta là những con người hư hoại đầy tội lỗi, cần được tha thứ. Vậy nên Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh để đem lại sự tha thứ và chữa lành cho chúng ta.

Thứ hai, chúng ta thảy đều thiếu sức sống và niềm vui, bị chia cắt với Đức Chúa Trời. Vậy nên Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh để đem cho chúng ta sự sống và lòng vui mừng trong Ngài.

Thứ ba, Chúa kêu gọi chúng ta để trở thành những nhân chứng cho Ngài giữa thế gian. Nhưng để làm được điều ấy, chúng ta cần có Đức Thánh Linh. Nên Chúa đã ban Đức Thánh Linh để khiến chúng ta trở nên những chứng nhân kết quả trong thế giới này.

Thứ tư, Chúa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để khiến chúng ta nên thánh. Ngài muốn chúng ta nên thánh vì đến cuối cùng chúng ta sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời thánh khiết.

Vậy, Đức Thánh Linh sẽ làm tất cả điều đó sao?

Đúng vậy! Bởi Đức Thánh Linh không chỉ là một cảm giác ấm áp mờ ảo thỉnh thoảng xuất hiện trong lòng chúng ta, cũng chẳng phải là một “Thần Lực” siêu nhiên bí hiểm như trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, Ngài chính là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp một.

Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thì có quyền năng làm được mọi việc.

Và Đức Chúa Trời đã hứa rằng bởi Đức Thánh Linh, Ngài sẽ biến đổi chúng ta để xứng hiệp với sự sống trên Thiên Đàng.

Quay trở lại với câu hỏi: “VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI (GỒM CÓ ĐỨC CHÚA CHA VÀ ĐỨC CHÚA CON) LẠI BAN ĐỨC THÁNH LINH CHO NHÂN LOẠI?” Chúng ta biết rằng: “ĐỨC THÁNH LINH ĐƯỢC BAN CHO NHÂN LOẠI ĐỂ LÀM TRỌN LỜI HỨA RẰNG NGÀI SẼ Ở CÙNG CHÚNG TA LUÔN CHO ĐẾN TẬN THẾ VÀ SẼ BAN SỰ SỐNG CHO CHÚNG TA.”

Ngay thì giờ này, hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta và vì những ảnh hưởng tốt đẹp của Ngài trên đời sống hằng ngày của chúng ta. Hãy cầu xin Chúa khiến cho bạn mỗi ngày đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Lời Chúa có chép rằng:
1. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. – Rô-ma 8:9-11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. – Giăng 14:15-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. Ta đã nói những điều này cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. – Giăng 14:25-26 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. Ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu nổi. Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con. Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.” – Giăng 16:12-15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã đến thế gian tìm và cứu kẻ hư mất như chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh ở cùng và yên ủi mỗi chúng con. Xin Chúa ban sự bình an và Thánh Linh Ngài giúp chúng con mạnh mẽ đi ra làm chứng về Chúa cho mọi người ở những nơi chúng con sống và làm việc. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!