Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 3

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Ba của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH với câu hỏi “LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH?”

Đức Thánh Linh là một khái niệm đầy bí ẩn, hay nói cách khác, Đức Thánh Linh là một Đấng mầu nhiệm.

Một lần nọ, khi đang giảng dạy về Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu phán rằng sự tái sinh bởi Thánh Linh là điều không thể thấy được, không thể biết trước, nhưng nó đến như một cơn gió đầy quyền năng.

Nói cách khác, Đức Thánh Linh không thể bị chế ngự. Chúng ta không thể đoán định hay kiểm soát hành động của Ngài. Chúng ta thậm chí cũng không thể hiểu hết được về Ngài. Ngài là vô hình nhưng đầy dẫy quyền năng.

Đức Thánh Linh có mọi sự tự do của Đức Chúa Trời, và dĩ nhiên, Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời, là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nhưng chỉ bởi vì Ngài là Đấng tối cao và công việc của Ngài không thể lường trước, không có nghĩa là Ngài không đáng tin cậy. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài phản ánh trọn vẹn những bản tánh tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta và muốn đến ngự vào đời sống chúng ta.

Nhưng làm cách nào chúng ta có thể nhận lãnh được Đức Thánh Linh?

Quá trình này rất đơn giản: Trước tiên, bạn được nghe biết về nội dung của Tin Lành (đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của bạn, sau đó Ngài sống lại từ cõi chết) và rồi bạn đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. Nếu bạn tin vào Tin Lành về Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời sẽ ban Đức

Thánh Linh của Ngài đến ngự trong lòng bạn. Như thế đấy! Ngài là món quà vô điều kiện của Đức Chúa Trời để qua đó bạn có thể hiểu được tình yêu thương tuyệt đối của Chúa dành cho bạn, và giúp bạn có thể trở nên giống Chúa nhiều hơn.

Đứng trước câu hỏi: “LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH?” chúng ta biết rằng, đó là “NHỜ ÂN ĐIỂN CỦA

ĐỨC CHÚA TRỜI QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-XU MÀ CHÚNG TA ĐƯỢC NHẬN ĐỨC THÁNH LINH VÀO LÒNG.”

Ngay hôm nay, hãy dành ít thời gian suy ngẫm về Đức Thánh Linh – một món quà vô điều kiện mà Chúa đã ban cho bạn. Ngài có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống hiện tại và tương lai của bạn?

Lời Chúa chép rằng:
1. “Phi-e-rơ trả lời: ‘Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.’” – Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.” – I Cô-rinh-tô 6:11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này: Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Sao anh em dại dột đến thế? Anh em đã bắt đầu với Thánh Linh, sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt?” – Ga-la-ti 3:2-3 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con lớn tiếng ngợi khen Chúa vì mọi ơn phước Ngài ban cho chúng con, cảm ơn Ngài đã ban món quà vô điều kiện, đó là Đức Thánh Linh, Đấng ở cùng, yên ủi và nhắc nhở chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhạy bén với Lời Ngài và sự cáo trách của Thánh Linh để cuộc đời chúng con luôn sống trong sự tể trị và hướng dẫn của Ngài luôn luôn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!