Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 4

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tư của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH với câu hỏi “ĐỨC THÁNH LINH GIÚP ĐỠ MỖI CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?”

Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta bởi nhiều lý do:

Khi Chúa Giê-xu còn trên đất, Ngài đã phán rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta đến với lẽ thật. Cụ thể, Ngài muốn nói rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời của Chúa, dùng Thánh Kinh để dạy cho chúng ta hết thảy mọi điều về Ngài và Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh sẽ khiến Lời của Chúa trở nên sống động trong lòng chúng ta.

Chúa Giê-xu cũng hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự sống. Đó không phải chỉ là việc thêm lên năng lượng, nhưng là cả một sự sống mới. Một sự sống được dẫy đầy Thánh Linh, sức sống, tình yêu và sự vui thỏa. Đó mới chính là sự sống mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta.

Và Chúa cũng hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự yên ủi. Chúng ta cũng lắm khi phải trải qua những khó khăn và cuộc sống không theo ý chúng ta muốn. Nhưng Chúa Giê-xu đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta sự yên ủi và bình an khi chúng ta yếu đuối hay đau khổ. Và Ngài không chỉ thêm sức để vượt qua những nan đề của chúng ta, nhưng trong chính nghịch cảnh Ngài lại ban cho chúng ta sự vui mừng hết sức lạ lùng.

Với câu hỏi: “ĐỨC THÁNH LINH GIÚP ĐỠ MỖI CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?”, chúng ta biết rằng: “NHƯ NGƯỜI THẦY, ĐỨC THÁNH LINH BÀY TỎ LẼ THẬT CỦA CHÚA TRONG KINH THÁNH CHO CHÚNG TA. NHƯ NGƯỜI GIÚP ĐỠ, NGÀI ĐỒNG HÀNH ĐỂ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG CHÚNG TA NÊN MỚI. NHƯ NGƯỜI KHUYÊN GIẢI, NGÀI XOA DỊU VÀ NÂNG ĐỠ KHI CHÚNG TA YẾU ĐUỐI VÀ CHỊU TỔN THƯƠNG.”

Hãy dành một ít thời gian để nhìn lại cuộc sống của bạn, nhìn lại những môi trường và hoàn cảnh mà bạn đã trải qua, những khi bạn cần sự yên ủi và bình an từ nơi Đức Thánh Linh. Hãy mời Ngài bước vào trong mọi góc khuất đổ vỡ của đời sống bạn.

Lời Chúa chép rằng:
1. “Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.” – I Cô-rinh-tô 2:12 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” – Giăng 14:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.” – Giăng 16:13-14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.” – Ga-la-ti 5:22-23 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu thương lớn lao mà Ngài dành cho mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã ban Đức Thánh Linh ở cùng để yên ủi và nâng đỡ mỗi khi chúng con yếu đuối và cũng xoa dịu tấm lòng khi chúng con gặp phải những tổn thương. Xin giúp chúng con sống mỗi ngày với lòng biết ơn Chúa và đem sự an ủi đến cho những người xung quanh chúng con nữa. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!