Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 7

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Bảy của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH với câu hỏi “KẾT QUẢ CỦA VIỆC ĐƯỢC ĐẦY ĐẪY ĐỨC THÁNH LINH LÀ GÌ?”

Có bao giờ bạn nghĩ về mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời là gì khi tạo dựng nên con người – và không chỉ con người nói chung mà cả bạn và tôi nói riêng hay không? Ngài đã có ý định gì trong việc này?

Sáng Thế Ký đoạn 1 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên loài người giống với hình ảnh Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta giống Ngài trong tình yêu, sự thánh khiết, và đại diện cho Ngài để quản trị thế giới.

Nhưng qua Kinh Thánh Tân Ước, vốn được bắt đầu bằng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta học biết được nhiều điều hơn nữa. Chúng ta nhận biết rằng Chúa Giê-xu, người Na-xa-rét, là Đức Chúa Trời và Ngài chính là hình ảnh thật giống với Đức Chúa Trời.

Tân Ước cũng cho chúng ta biết, khi Sáng Thế Ký chép rằng chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là chúng ta được tạo nên giống với hình của Chúa Giê-xu. Vậy nên chúng ta được tạo nên giống với Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta gộp những điều này lại với nhau, chúng ta thấy rằng con người được tạo nên để có thể sống giống như Chúa Giê-xu giữa thế gian này.

Đây thật sự là một thách thức lớn! Làm thế nào chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn đó được?

Đó chính là lúc chúng ta nhớ đến vai trò của Đức Thánh Linh.

Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trên thế gian này. Đức Thánh Linh không chỉ làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Ngài không chỉ ban cho chúng ta có được một mối liên hệ với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng Đức Thánh Linh cũng đổ đầy sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời để khiến chúng ta giống Chúa Giê-xu nhiều hơn.

Trong bức thư gửi cho các tín hữu tại Ga-la-ti, Phao-lô đã liệt kê những đặc tính của Chúa Giê-xu mà Đức Thánh Linh muốn ban cho chúng ta: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Quay lại với câu hỏi: “KẾT QUẢ CỦA VIỆC ĐƯỢC ĐẦY ĐẪY ĐỨC THÁNH LINH LÀ GÌ?” Đó là “CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC LỚN LÊN TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CHÚA GIÊ-XU VÀ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI ĐỂ TRỞ NÊN GIỐNG NGÀI CÀNG HƠN. SẼ NHƯ CÂY SAI QUẢ, KẾT ĐẦY TRÁỈ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG, VUI MỪNG, BÌNH AN, NHỊN NHỤC, NHÂN TỪ, HIỀN LÀNH, TRUNG TÍN, MỀM MẠI VÀ TIẾT ĐỘ.”

Hãy dành thời gian để xét lại đời sống bạn và tự hỏi xem mình đã thật sự thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh hay chưa. Nếu như bạn thiếu sót những điều ấy, hãy mời Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh đến để thay đổi bạn để trở nên giống như Con Ngài là Chúa Giê-xu.
1. “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.” – Ga-la-ti 5:22-23 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.” – Rô-ma 8:9-11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.” – I Cô-rinh-tô 6:11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. Người này được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người này đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài.” – I Cô-rinh-tô 12:7-11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì đã ban Đức Thánh Linh yên ủi và nâng đỡ chúng con trong lúc chúng con yếu đuối và giúp chúng con mỗi ngày càng giống với Chúa hơn. Xin Đức Thánh Linh sống động và dẫy đầy trong chúng con, để đời sống của chúng con sanh ra bông trái tốt lành, bày tỏ tình yêu của Ngài cho anh em mình. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!