Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 8

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tám của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH với câu hỏi “ÂN TỨ MÀ ĐỨC THÁNH LINH DÀNH CHO CHÚNG TA LÀ GÌ?”

Có vẻ như Cơ Đốc Nhân ngày nay hỏi nhau rất nhiều về các ân tứ của Đức Thánh Linh. Tại sao chúng ta được ban cho những ân tứ này?

Có phải tất cả chúng ta được kêu gọi để nói tiên tri? Hay có phải tất cả chúng ta được kêu gọi để thực hành sự chữa bệnh bằng phép lạ?

Suy cho cùng, là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta rất dễ khiến bản thân thất vọng và tự hỏi rằng liệu chúng ta có ân tứ hay không?

Phao-lô đã nói về vấn đề này, cụ thể là trong bức thư đầu tiên ông gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Có vẻ như một số tín hữu trong Hội Thánh đang xem thường những người khác bởi vì họ nghĩ rằng những ân tứ thuộc linh của họ tốt hơn những người khác. Một vài người trong bọn họ cũng tập nói tiếng lạ, một số khác lại nói tiên tri làm sự chữa bệnh bằng phép lạ. Những người ấy làm như vậy cách công khai trước mặt hội chúng, và họ xem thường những người không làm được như vậy.

Nên Phao-lô đã viết hai chương về vấn đề này để trình bày ba điều cơ bản. Điều đầu tiên đó là mỗi Cơ Đốc Nhân đều có những ân tứ thuộc linh. Và để chứng minh cho điều này, Phao-lô đã liệt kê một số những ân tứ ấy: sự khôn ngoan, sự hiểu biết tri thức, đức tin, ơn chữa bệnh tật, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, ơn nói tiếng lạ, ơn giải nghĩa những thứ tiếng ấy. Điều thứ hai, danh sách liệt kê trên không có nghĩa là một Cơ Đốc Nhân phải có tất cả mọi ân tứ, nhưng là để chỉ ra rằng mỗi Cơ Đốc Nhân đều được ban cho quyền năng để phục vụ và làm vững mạnh Hội Thánh. Và điều thứ ba đó là Phao-lô muốn các tín hữu phải biết rằng mục đích của các ân tứ thuộc linh là để phục vụ và làm vững mạnh Hội Thánh.

Vậy nên, điều này có nghĩa là:
Thứ nhất, có rất nhiều ân tứ, tất cả đều giá trị như nhau.
Thứ hai, mỗi Cơ Đốc Nhân đều được ban cho các ân tứ bởi Đức Thánh Linh.
Cuối cùng, mục đích của các ân tứ là để phục vụ và làm vững mạnh Hội Thánh.
Nhưng làm thế nào chúng ta biết được những ân tứ của chúng ta là gì? Hãy nhớ Đức Chúa Trời ban cho bạn những ân tứ để bạn sử dụng chúng phục vụ cho Hội Thánh. Nếu bạn càng dành nhiều thời gian sốt sắng phục vụ các tín hữu khác, bạn càng có khả năng khám phá ra các ân tứ thuộc linh của mình.

Quay trở về với câu hỏi: “ÂN TỨ MÀ ĐỨC THÁNH LINH DÀNH CHO CHÚNG TA LÀ GÌ?”, “ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU TỐT LÀNH MÀ ĐỨC THÁNH LINH KHÔNG NGỪNG BAN CHO NHỮNG AI THEO NGÀI, ĐỂ HỌ SỐNG VÀ PHỤC VỤ, CÙNG NHAU LÀM CHO HỘI THÁNH TRỞ NÊN HIỆP MỘT VÀ LỚN MẠNH TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG.”

Hãy dành ít thời gian hôm nay để cầu xin Chúa đổ đầy Thánh Linh trong bạn và cho bạn có năng lực để phục vụ Hội Thánh. Trong tuần này, hãy tìm cách bắt đầu phục vụ người khác bằng chính những ân tứ của bạn. Nếu bạn không biết làm thế nào, hãy hỏi thăm một ai đó trong Hội Thánh của bạn để được hướng dẫn.

Lời Chúa chép rằng:
1. “Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.” – I Cô-rinh-tô 12:4-7 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Người này được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người này đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Tất cả những điều này là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài.” – I Cô-rinh-tô 12:8-11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể. Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong Hội Thánh: thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri, thứ ba là giáo sư, kế đến là người làm phép lạ, rồi đến người được ân tứ chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là nhà tiên tri sao? Tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ sao? Tất cả đều thông dịch được tiếng lạ sao? Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn.” – I Cô-rinh-tô 12:27-31 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con được trở nên con cái Ngài với những ân tứ thuộc linh khác nhau để hầu việc Ngài. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng con vẫn còn thờ ơ với công việc Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con nhớ rằng, ân tứ thuộc linh Ngài ban đi theo đó là trách nhiệm chúng con phải sống và phục vụ cho nhà Ngài, cùng nâng đỡ, khích lệ nhau để làm vững mạnh nhà Chúa. Nguyện cuộc đời chúng con luôn làm sáng danh Ngài ra trên khắp đất. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!