Chuyển tới nội dung

GIAO ƯỚC VÀ LUẬT PHÁP – NGÀY 5

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Năm của chủ đề GIAO ƯỚC VÀ LUẬT PHÁP với câu hỏi “CHÚA ĐÃ BAN LUẬT PHÁP CHO DÂN DO THÁI NHƯ THẾ NÀO?”

Theo bạn, Chúa đã ban luật pháp cho dân Do Thái như thế nào? Điều gì đã xảy ra khi Chúa ban luật pháp cho dân Do Thái?

Khi dân của Đức Chúa Trời, hay còn gọi là dân Y-sơ-ra-ên còn cư ngụ tại Ai Cập, họ đã ở đó trong nhiều thế hệ, trải qua nhiều thế kỷ. Tổ phụ của họ đã bị bắt làm nô lệ cho Pha-ra-ôn, và Chúa đã giải cứu họ. Bằng một loạt các phép lạ, Ngài đã đưa họ qua Biển Đỏ để đến núi Si-nai vì họ là dân tộc được Ngài lựa chọn một cách đặc biệt.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo quả là một cú sốc đầy kinh ngạc và thậm chí là đáng sợ. Những đám mây, đám khói dày đặc cùng với sấm chớp quấn quanh núi Si-nai. Dân Y-sơ-ra-ên quá sợ hãi nên không dám đến gần. Chúng ta có thể tưởng tượng được lúc đó họ đã có suy nghĩ gì. Điều gì đang xảy ra vậy? Phải chăng Đức Chúa Trời đã mang họ ra khỏi Ai Cập chỉ để tiêu diệt họ tại ngọn núi này?

Trước đó, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Môi-se, vị lãnh tụ của người Y-sơ-ra-ên. Ông đã thay mặt họ đến gần ngọn núi và từ từ đi lên đỉnh núi, bước vào giữa những đám mây dày đặc. Và rồi ông đã ở đó hàng giờ, hàng ngày, rồi hàng tuần.

Nhiều người trong dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng ông đã chết. Thực chất, nhiều người đã sẵn sàng thực hiện những kế hoạch mới, cho đến một ngày, Môi-se với gương mặt bừng sáng chậm rãi từ trên núi bước xuống.

Điều gì đã xảy ra với Môi-se trong đám mây đó?

Không lâu sau đó, họ có thể nhìn thấy Môi-se tay cầm hai tấm bảng bằng đá, có những dòng chữ là mười điều răn được Đức Chúa Trời ban và viết lên trên đó. Đức Chúa Trời đã không quên những lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham và con cháu của ông. Đức Chúa Trời sẽ không rời bỏ Y-sơ-ra-ên một mình. Ngài đã trao cho dân Ngài luật pháp để hướng dẫn cách sống của họ: Ngài sẽ là nguồn sức và là Đấng dẫn dắt họ khi phải đối mặt với những thử thách phía trước.

Quay lại với câu hỏi: “CHÚA ĐÃ BAN LUẬT PHÁP CHO DÂN DO THÁI NHƯ THẾ NÀO?” thì chúng ta đã có câu trả lời chắc chắn rằng: “CHÚA ĐÃ BAN CHO DÂN DO THÁI LUẬT PHÁP ĐỂ DẠY DỖ VÀ CHỈ HỌ CÁCH

SỐNG BÀY TỎ NGÀI CHO THẾ GIAN. CẢ LUẬT PHÁP ĐÃ ĐƯỢC TÓM GỌN TRONG HAI MẠNG LỆNH LỚN NHẤT.”

Hôm nay, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về sự thật rằng, bất kể những đám mây đen có khiến cho cuộc đời của bạn mịt mờ và bối rối đến đâu, Chúa vẫn không bao giờ từ bỏ bạn. Cũng như với Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã không dẫn bạn đi đến bước đường này chỉ để bỏ mặc bạn cô đơn. Ngài sẽ ban cho bạn những chỉ dẫn, và Ngài chính là Đấng hướng dẫn bạn, vì Ngài yêu bạn.

Lời Chúa có chép: 1. “Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đi theo đường lối Ngài thì Đức Giê-hô-va sẽ lập anh em làm một dân thánh cho Ngài như Ngài đã thề với anh em. Mọi dân tộc trên địa cầu sẽ thấy rằng anh em được mang danh Đức Giê-hô-va và chúng sẽ sợ anh em.” – Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:9-10 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mệnh lệnh và luật lệ mà tôi dạy anh em đây. Hãy tuân giữ những điều ấy để anh em được sống mà vào nhận xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em ban cho anh em làm sản nghiệp. Anh em đừng thêm, đừng bớt điều gì mà tôi truyền cho anh em, nhưng phải giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi đã truyền cho anh em.” – Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-2 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này: ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng Ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn của Ta. Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va

đã tạo dựng trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ bảy. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con. Con không được giết người. Con không được phạm tội tà dâm. Con không được trộm cắp. Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con.’” – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã có chương trình tuyệt vời cho dân Do Thái và cả cho chúng con ngày hôm nay. Cám ơn Chúa vì luật pháp Ngài ban ra để giúp chúng con sống ngay thẳng theo đường lối của Ngài. Chúng con biết rằng, để sống và làm theo điều răn Ngài ban quả thật không hề dễ dàng nếu chúng con chỉ dựa vào sức riêng mình. Xin Chúa đồng hành cùng chúng con, Thánh Linh Ngài nhắc nhở, cáo trách chúng con để chúng con luôn tỉnh thức, luôn dùng Lời Ngài như ngọn đèn soi dẫn chúng con luôn đi trong đường lối Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!