Chuyển tới nội dung

LBTT | TRỜI MỚI ĐẤT MỚI – Ngày 1 – HỘI THÁNH TRÔNG ĐỢI ĐIỀU GÌ?

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI - NGÀY 1 

Chào mừng bạn đến với Loạt Bài Tĩnh Tâm do OneHope Việt Nam thực hiện, dựa trên tài liệu Feed 9 Reading Plans.  

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Nhất của chủ đề Trời Mới Đất Mới với câu hỏi “HỘI THÁNH TRÔNG ĐỢI ĐIỀU GÌ?”  

Nếu ai đó hỏi bạn rằng: “Niềm hy vọng lớn nhất của một Cơ Đốc Nhân là gì?”, bạn sẽ trả lời như thế nào? 

Liệu bạn sẽ nói: “Hy vọng lớn nhất đối với một Cơ Đốc Nhân chính là việc linh hồn chúng ta được cứu và được vào thiên đàng!”, hay “Hy vọng lớn nhất của một Cơ Đốc Nhân đó là Chúa Giê-xu đã cung cấp một giải pháp giúp chúng ta thoát khỏi địa ngục!”, hay bạn sẽ có một câu trả lời hoàn toàn khác? 

Dĩ nhiên cả hai câu trả lời trên đều hàm chứa một phần của lẽ thật, nhưng chúng không cho thấy được bức tranh tổng thể. 

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết được lời đáp của Kinh Thánh dành cho câu hỏi này. Tất nhiên là Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt, và dĩ nhiên Ngài cũng đã giải cứu linh hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng còn có một bức tranh lớn hơn, đó là bức tranh về cả nhân loại. 

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng niềm hy vọng lớn nhất trong đức tin Cơ Đốc đó là Đức Chúa Trời sẽ phục hồi thế giới tốt đẹp đã bị hư mất từ khi A-đam và Ê-va phạm tội. Việc đó không có nghĩa là tất cả mọi người đã từng sống trên đất đều sẽ được cứu và được hưởng sự sống đời đời, nhưng nó có nghĩa rằng Chúa muốn tạo dựng một cõi trời và cõi đất mới cho con dân Ngài được vui hưởng. 

Chúa đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài yêu thương thế gian, và yêu thương nhân loại mà Ngài đã đặt để sống trong đó. Ngài không chỉ muốn đưa đẩy một vài linh hồn vào thiên đàng, nhưng Ngài muốn phục hồi tất cả tạo vật trở về ý định tốt đẹp ban đầu của Ngài. 

Ngài muốn đem con dân của Ngài từ kẻ chết sống lại và phục hồi cả cõi tạo vật.

Nhưng để có thể thụ hưởng hay trở nên một phần trong sự giải cứu đó, bạn phải đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu. 

Trở về với câu hỏi: “HỘI THÁNH TRÔNG ĐỢI ĐIỀU GÌ?” thì chúng ta biết rằng: “HỘI THÁNH TRÔNG ĐỢI VÀO MỘT THẾ GIỚI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI PHỤC HỒI TRỞ VỀ BẢN CHẤT TỐT ĐẸP BAN ĐẦU, KHI CHÚA GIÊ-XU TRỞ LẠI, ĐÁNH BẠI MA QUỶ VÀ TÁI SINH HỘI THÁNH NGÀI NƠI TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.” 

Hãy dành ít thời gian hôm nay và xem xét lại kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu cả nhân loại. Hãy cảm tạ Chúa vì những lời hứa về sự cứu chuộc và sự phục hồi của Ngài. 

Lời Chúa có chép rằng:  

  1. “Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay; không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta được cứu. Nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa. Vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy?” – Rô-ma 8:22-24 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  1. “Cha ơi! Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con.” – Giăng 17:20-23 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  1. “Họ hát một bài ca mới rằng: ‘Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời. Những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất.’” – Khải Huyền 5:9-10 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  1. “Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: ‘Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.’” – Khải Huyền 21:1-4 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:  

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài đã yêu thương và không từ bỏ chúng con. Khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội, Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng con một chương trình cứu chuộc đời đời để mang chúng con trở lại với Ngài. Xin Chúa giúp chúng luôn nhìn xem Chúa và bước đi trong đức tin với Ngài để chúng con được nhận lãnh những lời hứa về sự phục hồi của Ngài dành cho chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

—   

Cảm ơn Chúa đã dùng các Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ, để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau.  

Nguyện xin Chúa ở cùng trên hết thảy quý vị, những người đã, đang và sẽ nghe đến Loạt Bài Tĩnh Tâm này. Nếu quý vị có nhu cầu tải tài liệu đi kèm của Loạt Bài Tĩnh Tâm, quý vị có thể vào Website: [www.onehopevietnam.com] hoặc chúng tôi có để link tải về bên dưới.