Chuyển tới nội dung

LBTT | TRỜI MỚI ĐẤT MỚI – Ngày 7 – NIỀM TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA ĐƯỢC TÓM TẮT NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Bảy của chủ đề Trời Mới Đất Mới. 

Chúng ta hãy cùng suy ngẫm qua bài học ngày hôm nay với câu hỏi “NIỀM TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA ĐƯỢC TÓM TẮT NHƯ THẾ NÀO?” 

Nếu như bạn được yêu cầu để viết một đoạn văn ngắn tóm tắt về niềm tin của Cơ Đốc Nhân, bạn sẽ viết gì? 

Có nhiều cách thức để trình bày, nhưng ý chính quan trọng nhất chính là: Chúa Giê-xu là trung tâm của tất cả. 

Bạn có thể nói: “Đức Chúa Trời yêu bạn và ban Con Ngài đến để chết thay cho bạn” hoặc bạn cũng có thể nói: “Bạn có được sự sống đời đời bởi Chúa Giê-xu”. Cả hai đều đúng. 

 

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ chính là một bản tóm tắt hữu ích cho chúng ta. Về cơ bản, bản tóm tắt có những ý sau: 

  1. Chúng tôi tin vào một Đấng Tạo Hóa tốt lành, là Đấng yêu thương thế gian này.
  2. Chúng tôi tin vào Con của Ngài là Chúa Giê-xu – Đấng tốt lành, đời đời và thánh khiết.
  3. Chúng tôi tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu để cứu những người đặt niềm tin nơi Ngài.
  4. Chúng tôi tin rằng những người đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu sẽ có niềm hy vọng về một sự sống đời đời và vui thỏa

Hôm nay, hãy dành chút thời gian để đọc và suy ngẫm lại ý nghĩa của bài Tín Điều Các Sứ Đồ: 

“Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. 

Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta; 

Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri; chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ; đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại; 

Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha; từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại và sự sống đời đời.” 

Có vẻ như Cơ Đốc Nhân ngày nay hỏi nhau rất nhiều về các ân tứ của Đức Thánh Linh. Tại sao chúng ta được ban cho những ân tứ này? Có phải tất cả chúng ta được kêu gọi để nói tiên tri? Hay có phải tất cả chúng ta được kêu gọi để thực hành sự chữa bệnh bằng phép lạ? Suy cho cùng, là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta rất dễ khiến bản thân thất vọng và tự hỏi rằng liệu chúng ta có ân tứ hay không? 

Phao-lô đã nói về vấn đề này, cụ thể là trong bức thư đầu tiên ông gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Có vẻ như một số tín hữu trong Hội Thánh đang xem thường những người khác. 

Bởi vì họ nghĩ rằng những ân tứ thuộc linh của họ tốt hơn những người khác. Một vài người trong bọn họ cũng tập nói tiếng lạ, một số khác lại nói tiên tri làm sự chữa bệnh bằng phép lạ. Những người ấy làm như vậy cách công khai trước mặt hội chúng, và họ xem thường những người không làm được như vậy. 

Nên Phao-lô đã viết hai chương về vấn đề này để trình bày ba điều cơ bản. Điều đầu tiên đó là mỗi Cơ Đốc Nhân đều có những ân tứ thuộc linh. Và để chứng minh cho điều này, Phao-lô đã liệt kê một số những ân tứ ấy: sự khôn ngoan, sự hiểu biết tri thức, đức tin, ơn chữa bệnh tật, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, ơn nói tiếng lạ, ơn giải nghĩa những thứ tiếng ấy. Điều thứ hai, danh sách liệt kê trên không có nghĩa là một Cơ Đốc Nhân phải có tất cả mọi ân tứ, nhưng là để chỉ ra rằng mỗi Cơ Đốc Nhân đều được ban cho quyền năng để phục vụ và làm vững mạnh Hội Thánh. Và điều thứ ba đó là Phao-lô muốn các tín hữu phải biết rằng mục đích của các ân tứ thuộc linh là để phục vụ và làm vững mạnh Hội Thánh. 

Vậy nên, điều này có nghĩa rằng:  

(1) Có rất nhiều ân tứ, tất cả đều giá trị như nhau.  

(2) Mỗi Cơ Đốc Nhân đều được ban cho các ân tứ bởi Đức Thánh Linh.  

(3) Mục đích của các ân tứ là để phục vụ và làm vững mạnh Hội Thánh. 

Nhưng làm thế nào chúng ta biết được những ân tứ của chúng ta là gì? Hãy nhớ Đức Chúa Trời ban cho bạn những ân tứ để bạn sử dụng chúng phục vụ cho Hội Thánh. Nếu bạn càng dành nhiều thời gian sốt sắng phục vụ các tín hữu khác, bạn càng có khả năng khám phá ra các ân tứ thuộc linh của mình. 

Quay trở về câu hỏi ban đầu: “NIỀM TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA ĐƯỢC TÓM TẮT NHƯ THẾ NÀO?” thì chúng ta biết rằng: “NIỀM TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA ĐƯỢC TÓM TẮT TRONG BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ: TÔI TIN ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG LÀ CHA, LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT. TÔI TIN GIÊ-XU CHRIST LÀ CON ĐỘC SANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, VÀ CHÚA CHÚNG TA. NGÀI ĐƯỢC THAI DỰNG BỞI THÁNH LINH, SINH BỞI NỮ ĐỒNG TRINH MA-RI, CHỊU THƯƠNG KHÓ DƯỚI TAY BÔN-XƠ PHI-LÁT, BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, CHỊU CHẾT, VÀ CHÔN. NGÀI XUỐNG ÂM PHỦ, ĐẾN NGÀY THỨ BA, NGÀI TỪ KẺ CHẾT SỐNG LẠI. NGÀI THĂNG THIÊN, NGỒI BÊN HỮU ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG LÀ CHA, TỪ ĐÓ NGÀI SẼ TRỞ LẠI ĐỂ XÉT ĐOÁN KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT. TÔI TIN THÁNH LINH, TÔI TIN HỘI THÁNH CỦA CHÚA KHẮP TOÀN CẦU, SỰ CẢM THÔNG CỦA CÁC THÁNH ĐỒ, SỰ THA TỘI, SỰ SỐNG LẠI CỦA THÂN THỂ VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. A-MEN!” 

Hãy dành ít thời gian hôm nay để cầu xin Chúa đổ đầy Đức Thánh Linh trong bạn và cho bạn có năng lực để phục vụ Hội Thánh. Trong tuần này, hãy tìm cách bắt đầu phục vụ người khác bằng chính những ân tứ của bạn. Nếu bạn không biết làm thế nào, hãy thăm hỏi một ai đó trong Hội Thánh của bạn để được hướng dẫn. 

Lời Chúa có chép: 

  1. “Thưa anh em yêu dấu, tôi hết sức mong muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta; tôi nghĩ cần viết để khích lệ anh em chiến đấu vì đức tin, là đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả.” – Giu-đe 1:3 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  1. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.” – Giăng 3:16,17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  1. “Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh.” – I Cô-rinh-tô 15:3-4 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  1. “Để đến thời viên mãn, quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất.” – Ê-phê-sô 1:10 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:  

Lạy Chúa, là Chúa của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng con có cơ hội được góp phần hầu việc Ngài và xây dựng Hội Thánh vững mạnh. Xin Ngài đổ đầy Thánh Linh trong tấm lòng của chúng con để chúng con có năng lực và tấm lòng sốt sắng làm công việc Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn khiêm nhường, hạ mình, coi trọng người khác, vì trước mặt Chúa chúng con đều như nhau, không có ân tứ nào là tốt nhất và đáng được coi trọng hơn. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con sử dụng năng lực Chúa ban một cách khôn ngoan, đẹp lòng Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

————————-

Cảm ơn Chúa đã dùng các Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ, để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 

Nguyện xin Chúa ở cùng trên hết thảy quý vị, những người đã, đang và sẽ nghe đến Loạt Bài Tĩnh Tâm này. Nếu quý vị có nhu cầu tải tài liệu đi kèm của Loạt Bài Tĩnh Tâm, quý vị có thể vào Website: [www.onehopevietnam.com] hoặc chúng tôi có để link tải về bên dưới.