Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 1

Hầu hết các tôn giáo trên thế giới này đều dạy con người cách sống tốt đủ để có thể đến được với thánh thần hay Thượng Đế; hoặc cách để trở thành một con người thánh thiện hơn. Dù cho chúng ta nhìn nhận thế giới dưới góc nhìn nào, thì mọi người đều có thể đồng ý rằng, thế giới của chúng ta là một mớ hỗn độn. Thế nhưng, trong bối cảnh đó, nhiều người vẫn nghĩ họ có thể tự mình vươn lên khỏi mớ hỗn độn của cuộc đời và đến được với Thượng Đế, trong khi Ngài chỉ ngồi một chỗ và quan sát nỗ lực của họ.

Thế giới này thật sự là một mớ hỗn độn. Dầu vậy, mục tiêu của mỗi chúng ta là có được mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng điều bất ngờ đó là: Chúng ta không cần phải cố gắng đến được với Chúa. Chính Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta qua hình hài của Chúa Giê-xu. Ngài vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn. Đó là sứ điệp rất mầu nhiệm trong niềm tin Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đã đến để giải cứu chúng ta ra khỏi thế giới tội lỗi này. Chúng ta không cần phải tự giải cứu chính mình nữa.

Sự giải cứu và sự giáng thế làm người của Đức Chúa Trời là bằng chứng để chúng ta biết rằng Ngài là thành tín và đã giữ lời hứa của Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên và ban phước cho cả thế giới qua chính họ. Khi tội lỗi phá vỡ mối liên hệ giữa họ với Chúa, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến để chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết, đồng thời khôi phục, cứu chuộc và đổi mới cuộc đời của chúng ta. Chúa Giê-xu đã thực hiện trọn vẹn giao ước của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên, giao ước được lập ra để giải cứu thế gian, giao ước để giải cứu mỗi một người trong chúng ta.

Nhưng đây mới là điều quan trọng nhất, dù cho chúng ta đang ở đâu hay đối diện với điều gì, thì khi ở giữa mớ hỗn độn đó cũng đừng bao giờ quên rằng, chúng ta không cô đơn. Chúa không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Ngài là Đấng quyền năng và Ngài chắc chắn sẽ đến để giải cứu chúng ta. Đó chính là niềm hy vọng lớn nhất trong niềm tin của mỗi Cơ Đốc Nhân.

Đứng trước câu hỏi: “ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ HOÀN THÀNH LỜI HỨA CỦA NGÀI CHO DÂN DO THÁI VÀ CHO TOÀN THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO?” Chúng ta biết rằng: “Chúa đã ban Con Một của Ngài xuống thế gian, tên con ấy là Giê-xu đến từ thành Na-xa-rét. Chính Con ấy sẽ giải cứu dân Do Thái và toàn thể nhân loại khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết.”

Hôm nay, chúng ta hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về tin tức tốt lành này: Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta thông qua Con Một của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự thật đó cho bạn thấy gì về bản tính của Đức Chúa Trời, cũng như tình yêu tuyệt vời mà Ngài đã dành cho bạn?

Lời Chúa có chép:

  1. “Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” – Ma-thi-ơ 1:21 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  2. “Tôi xin nói, Đấng Christ đã vì chân lý của Đức Chúa Trời mà trở thành đầy tớ của những người được cắt bì, để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ, và khiến dân ngoại tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài.” – Rô-ma 15:8-9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  3. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta – vì có lời chép: ‘Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ’ – để trong Đấng Christ Giê-xu phước lành dành cho Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.” – Ga-la-ti 3:13-14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  4. “Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là ‘Có’. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói ‘A-men’ để tôn vinh Đức Chúa Trời.” – II Cô-rinh-tô 1:20 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương, cảm ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến thế gian để bày tỏ tình yêu của Ngài với chúng con và cứu chúng con khỏi quyền lực của tội lỗi. Xin cho chúng con luôn tin cậy Ngài và tin chắc vào lời hứa của Ngài cũng như tình yêu tuyệt vời mà Ngài dành cho chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!