Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 2

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Hai của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi “CHÚA GIÊ-XU ĐẾN TỪ THÀNH NA-XA-RÉT LÀ AI?”

Chắc hẳn, bạn đã từng được nghe nhắc về Tin Lành và Chúa Giê-xu ở đâu đó trong đời sống hằng ngày, hoặc trong các kỳ lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh. Thế nhưng bạn có bao giờ tự hỏi Chúa Giê-xu là ai hay Tin Lành là gì chưa?

Tin Lành không phải là một tôn giáo về một Thượng Đế ngự ở nơi trời cao xa tít, giữa những đám mây mờ ảo. Đó không phải chỉ là một triết lý. Mặc dù sở hữu một quyển sách đầy cảm hứng gọi là Kinh Thánh, nhưng Tin Lành không phải chỉ là một hệ thống nguyên tắc đạo đức.

Tin Lành nói về những bí mật sâu kín nhất của vũ trụ – và quan trọng nhất trong số đó chính là bản tính của Đức Chúa Trời – được bày tỏ qua một nhân vật có thật chính là Chúa Giê-xu người Na-xa-rét. Dù bản tính của Đức Chúa Trời có như thế nào đi nữa, thì Ngài chắc hẳn không thể nào trở thành con người bình thường như chúng ta được. Thế nhưng đó chính là niềm tin vững vàng của các Cơ Đốc Nhân, rằng Thiên Chúa của vũ trụ này được bày tỏ thông qua Chúa Giê-xu ở thành Na-xa-rét.

Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời là ai, bạn phải dành thời gian tìm biết về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sẽ cho bạn thấy Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.

Được rồi, điều đó nghe thật tuyệt, nhưng làm cách nào chúng ta có thể biết về Chúa Giê-xu đây?
Câu trả lời nằm ở vai trò của Đức Thánh Linh và Kinh Thánh. Khi bạn đọc những lời Chúa Giê-xu đã phán dạy và thấy được cách Ngài đối xử với những người xung quanh, Đức Thánh Linh sẽ dạy cho bạn biết về Chúa Giê-xu. Và khi Đức Thánh Linh đưa bạn vào mối liên hệ với Chúa Giê-xu, bạn sẽ bắt đầu khám phá ra những bản tính tuyệt vời của Đức Chúa Trời, là Chân Thần duy nhất.

Đó cũng chính là lời hứa dành cho những Cơ Đốc Nhân ngày nay.
Khi được hỏi: “CHÚA GIÊ-XU ĐẾN TỪ THÀNH NA-XA-RÉT LÀ AI?”, chúng ta có câu trả lời chắc chắn rằng: “CHÚA GIÊ-XU LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ ĐẤNG CỨU THẾ CỦA LỜI HỨA TỪ TRƯỚC. QUA CHÍNH NGÀI, CHÚNG TA SẼ NHẬN BIẾT ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI.”

Hôm nay, bạn hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện, nài xin Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho bạn qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

1. “Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.” – Giăng 1:10 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Đức Chúa Giê-xu còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách này . Nhưng các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” – Giăng 20:30-31 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo.” – Cô-lô-se 1:15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin?” – Ga-la-ti 3:2 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ cho chúng con biết được Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con và Ngài là Đấng đến để cứu chúng con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, nhắc nhở chúng con mỗi ngày, để chúng con luôn bước đi trong sự tin chắc vào Đấng đã dựng nên cuộc đời chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!