Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 3

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Ba của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi “ TẠI SAO CHÚA GIÊ-XU CÓ THỂ BÀY TỎ CHO CHÚNG TA BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?”

Có thể bạn đã biết Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và chính Ngài đã từ bỏ Thiên Đàng để xuống thế gian làm người. Vậy, bạn có biết tại sao Chúa Giê-xu có thể bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai hay không?

Đức tin của chúng ta khẳng định một sự thật mầu nhiệm rằng Đức Chúa Trời của toàn vũ trụ đã tỏ mình ra trong thân phận một con người, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu ở thành Na-xa-rét. Là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời 100% và cũng là con người 100%. Nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi rằng làm thế nào mà điều kỳ diệu đó có thể xảy ra chưa?

Mặc dù trí óc giới hạn của chúng ta có thể không hiểu nổi bằng cách nào Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn vừa là con người trọn vẹn. Nhưng sẽ rất sai lầm khi chúng ta mặc định rằng tất cả những gì mình không thể hiểu đều là sai. Cũng không phải quá vô lý nếu nói rằng Đức Chúa Trời quyền năng cao cả có những cách hành động nằm ngoài hiểu biết của chúng ta.

Câu hỏi này và câu trả lời của nó rất quan trọng, ảnh hưởng đến rất nhiều đến sự mặc khải và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về nó theo cách này. Nếu Chúa Giê-xu không hoàn toàn là Đức Chúa Trời, thì Ngài không thể bày tỏ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn cho chúng ta được. Và nếu như Chúa Giê-xu không hoàn toàn là con người, thì Ngài sẽ không thể giúp con người hiểu rõ về Đức Chúa Trời được.

Nếu như vậy, chúng ta sẽ gặp vấn đề trong việc giải thích về sự bày tỏ của Chúa dành cho chúng ta!

Nếu Chúa Giê-xu không hoàn toàn là Đức Chúa Trời, thì Ngài không thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của mình được. Nhưng nếu Chúa Giê-xu không hoàn toàn là con người, thì Ngài không thể chết phần thể xác này để cứu loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Nếu như vậy, chúng ta sẽ gặp vấn đề trong việc giải thích về sự cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta!

Để Chúa Giê-xu có thể bày tỏ đầy đủ về Đức Chúa Trời và có thể cứu chúng ta cách trọn vẹn, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu phải hoàn toàn là Đức Chúa Trời và cũng hoàn toàn là con người.

Quay lại với câu hỏi: “TẠI SAO CHÚA GIÊ-XU CÓ THỂ BÀY TỎ CHO CHÚNG TA BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?” Đó là “Bởi vì chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác loài người, cả hai bản tính cùng hiện diện ở trong Ngài.”

Hãy dành một chút thời gian để đọc qua trích dẫn Bài Tín Điều Căn Bản của Giáo Hội sơ khai như một lời tuyên bố về những gì Cơ Đốc Nhân tin về Đức Chúa Trời:
“Chúng tôi tin vào một Đức Chúa Trời, là Cha toàn năng, Đấng tạo dựng trời và đất, vạn vật hữu hình và vô hình.

Chúng tôi tin vào một Chúa Giê-xu Christ, là Con Một của Đức Chúa Trời, là Đấng đã có từ trước vô cùng, là thần linh sanh bởi thần linh, ánh sáng ra từ ánh sáng, Đức Chúa Trời có bởi Đức Chúa Trời. Ngài là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời, không phải được tạo dựng nên giống như các tạo vật khác. Ngài có chung bản tính với Đức Chúa Cha. Bởi Ngài, muôn vật được dựng nên. Vì yêu thương và muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Ngài đã lìa Thiên Đàng mà xuống thế gian; Ngài được Chúa Thánh Linh thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri, và trở thành con người. Ngài đã bị đóng đinh vì tội lỗi chúng ta dưới sự kết án của tổng đốc Phi-lát; Ngài chịu chết và chôn.

Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo lời Kinh Thánh. Ngài trở về trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại với sự vinh quang để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vương quốc của Ngài sẽ không có ngày tàn.

Chúng tôi tin vào Đức Thánh Linh, cũng là Đức Chúa Trời, là nguồn của sự sống. Ngài phát xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Cùng với Cha và Con, Ngài được tôn quý và vinh hiển. Ngài phán dạy thông qua môi miệng của các đấng tiên tri. Chúng tôi tin vào một Hội Thánh Phổ Thông và sự thông công giữa các thánh đồ.

Chúng tôi xác quyết niềm tin bằng một phép báp-têm để được tha tội. Chúng tôi mong chờ sự sống lại của những người đã chết và sự sống đời đời mà Chúa đã sắm sẵn trên Thiên Đàng. A-men.”

Lời Chúa có chép:

  1. “Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài.” – Cô-lô-se 2:9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  2. “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” – Giăng 10:27-30 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  3. “Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo.” – Cô-lô-se 1:15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)
  4. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời. Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu.” – Hê-bơ-rơ 1:1-4 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

    Chúng ta cùng cầu nguyện:
    Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu và sẵn sàng mang lấy thân xác loài người để có thể chết chuộc tội lỗi cho mỗi người chúng con. Xin Chúa thêm ơn, thêm sự khôn ngoan để chúng con trung tín học Lời Ngài, hầu qua đó chúng con sẽ biết Chúa ngày càng hơn, gần gũi với Ngài hơn để Lời Ngài chi phối và hướng dẫn đời sống chúng con trọn vẹn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
    *A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!