Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 4

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tư của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi  “VÌ SAO VIỆC CHÚA GIÊ-XU CÓ THÂN XÁC LOÀI NGƯỜI LẠI LÀ ĐIỀU ĐÁNG CHÚ Ý?”

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Chúa Giê-xu lại mang thân xác loài người? Và việc Ngài mang thân xác loài người là việc đáng chú ý không?

Nếu Đức Chúa Trời thật sự là Đấng Toàn Năng, thì Ngài có thể cứu thế giới mà không cần phải trở thành con người, đúng không? Chúng ta đều biết rằng con người rất bất toàn và yếu đuối, vậy liệu có cách giải quyết vấn đề nào tốt hơn hay không? Việc Chúa Giê-xu nhập thể, trở thành người liệu có cần thiết không? Chúa Giê-xu có cần phải rời bỏ Thiên Đàng để sinh ra như một em bé yếu ớt và dễ tổn thương hay không?

Đây chắc hẳn là những câu hỏi hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức.

Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, cả nhân loại đều sinh ra trong tội lỗi. Nhưng đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời từ thuở ban đầu. Trong Loạt Bài Tĩnh Tâm mang tên “Sự Vấp Phạm”, chúng ta đã nói về việc A-đam và Ê-va đã không làm những gì họ được dựng nên để làm. Họ không vâng lời Đức Chúa Trời và tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian. Vì thế, Đức Chúa Trời nói với họ rằng con cái của họ sẽ được sinh ra với bản chất tội lỗi, nhưng Ngài sẽ mở ra một con đường để họ có thể được cứu. Ngài đã làm điều này qua chính Chúa Giê-xu.

Tội lỗi đã tạo ra sự ngăn cách giữa A-đam, Ê-va và Đức Chúa Trời khi xưa, cũng như gây ra khoảng cách giữa chúng ta với Chúa ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng quay lại khu vườn Ê-đen khi mọi chuyện xảy ra, Đức Chúa Trời đã hứa với A-đam và Ê-va rằng Ngài có kế hoạch để giải cứu nhân loại. Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, để chúng ta có thể ở với Ngài mãi về sau. Chương trình vĩ đại đó chính là Ngài đã sai Cứu Chúa Giê-xu đến thế gian này.

Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu rỗi và phục hồi chúng ta. Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết khi Ngài hy sinh trên thập tự giá, và rồi sau 3 ngày, Ngài đã sống lại.

Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không những chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi, mà Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta cơ hội trở thành con cái của Ngài và trở nên thành viên trong vương quốc nước trời. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có hy vọng được bước vào sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu.

Quay lại với câu hỏi ban đầu: “VÌ SAO VIỆC CHÚA GIÊ-XU CÓ THÂN XÁC LOÀI NGƯỜI LẠI LÀ ĐIỀU ĐÁNG CHÚ Ý?” Đó là bởi vì “Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời của một con người xác thịt, được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời mà không hề bị tội lỗi làm hư hoại. Bởi đó chỉ duy Ngài mới có thể khôi phục lại hình ảnh của Đức Chúa Trời giữa dòng nhân loại chúng ta.”

Hôm nay, chúng ta hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm về món quà sự cứu rỗi được ban cho cuộc đời bạn thông qua cuộc đời, chức vụ, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp bạn sống mỗi ngày trên đất, ngày càng giống Ngài hơn.

Lời Chúa có chép:

  1. “Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ.” – Hê-bơ-rơ 2:17-18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  2. “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.” – Giăng 1:14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  3. “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.” – Ga-la-ti 4:4-5 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  4. “Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt.” – Rô-ma 8:3 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Chúa ơi, lòng chúng con biết ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã đến thế gian ban cho chúng con sự cứu rỗi và hưởng đặc ân được làm con của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con mỗi ngày càng yêu mến Chúa, càng ham thích học Kinh Thánh để chính Lời Ngài thay đổi chúng con ngày một giống Chúa càng hơn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!