Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 5

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Năm của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi  “VÌ SAO VIỆC CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG THÂN XÁC LOÀI NGƯỜI LẠI LÀ ĐIỀU ĐÁNG CHÚ Ý?”

Nếu bạn là người đã từng đi qua những con phố đầy bụi bặm ở Na-xa-rét vào năm 30 sau Công nguyên, và nghe được một trong những câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giê-xu, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Ngài là người thầy với những lời dạy rất sâu sắc. Thế nhưng, bạn sẽ không bao giờ phải đặt nghi vấn rằng Ngài có phải là con người hay không. Điều đó chẳng phải quá hiển nhiên sao, Ngài đang đứng tại đó, bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt bạn đó thôi?

Nhưng để có thể tin rằng, Chúa Giê-xu cũng thật là Đức Chúa Trời thì quả là một thách thức, đặc biệt là sau khi bạn đã chứng kiến Ngài ăn, ngủ, mệt mỏi, và làm nhiều thứ khác tương tự. Sau tất cả, làm thế nào chúng ta có thể nói một cách không chút băn khoăn rằng “Chúa Giê-xu hoàn toàn là con người và cũng hoàn toàn là Đức Chúa Trời?”.

Nhưng điều quan trọng hơn mà chúng ta cần phải hiểu đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu phải thật sự là Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn?

Điều đó quan trọng bởi vì, nếu Chúa Giê-xu không hoàn toàn là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không thể bày tỏ một cách trọn vẹn và chính xác về Đức Chúa Trời, và Ngài không thể cứu được toàn thể nhân loại. Vì chỉ có Đức Chúa Trời có quyền năng để bày tỏ về Đức Chúa Trời và về chính Ngài. Và chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền năng cứu cả nhân loại. Chỉ có người hoàn toàn không phạm tội mới có thể trả giá cho tội lỗi của tất cả chúng ta một lần và mãi mãi.

Khi đối diện với câu hỏi: “VÌ SAO VIỆC CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG THÂN XÁC LOÀI NGƯỜI LẠI LÀ ĐIỀU ĐÁNG CHÚ Ý?” Chúng ta có câu trả lời chắc chắn: “VÌ CHỈ DUY ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ QUYỀN NĂNG GIẢI CỨU NHÂN LOẠI KHỎI SỰ TRÓI BUỘC CỦA TỘI LỖI VÀ PHỤC HỒI CÕI TẠO VẬT KHỎI HÌNH PHẠT BỞI TỘI LỖI ĐẦU TIÊN CỦA LOÀI NGƯỜI.”

Trong khi đọc phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, bạn hãy ghi chú lại cách Chúa Giê-xu bày tỏ về Đức Chúa Trời và cách Ngài đến để cứu nhân loại.

  1. “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha… Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.” – Giăng 1:14-18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  2. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.” – Giăng 3:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  3. “Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật; chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.” – I Giăng 5:20 (Bản Hiệu Truyền Thống Đính 2010)

  4. “Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.” – Cô-lô-se 1:19-20 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Cảm tạ Ngài vì Ngài đã đến thế gian này để cứu chúng con khỏi hình phạt của tội lỗi. Cảm ơn Ngài đã đem chúng con trở về với Ngài và bày tỏ cho chúng con biết về Chúa ngày càng hơn qua Lời của Ngài được chép trong Kinh Thánh. Nguyện xin Chúa quản cai và sử dụng đời sống chúng con cho công việc Ngài luôn luôn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!