Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 6

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Sáu của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi “TIN TỨC TỐT LÀNH MÀ CHÚA GIÊ-XU ĐÃ CÔNG BỐ LÀ GÌ?”

Ban đầu, khi đọc câu hỏi này, có vẻ chúng ta ai cũng thấy đó là một câu hỏi đơn giản và hầu hết chúng ta sẽ có thể trả lời được. Nhưng câu hỏi này liệu có thật sự đơn giản như thế hay không?

Vậy Tin Lành là gì? Hoặc chúng ta có thể nói rõ hơn là: “Chúa Giê-xu đã nói gì khi Ngài đi khắp nơi rao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời?” Hoặc “Sứ đồ Phao-lô đã nói gì về Chúa Giê-xu và về Đức Chúa Trời khi ông đi nơi này nơi kia và rao giảng điều đó cho mọi người?” Nếu có thể tóm tắt lại Tin Lành là gì trong niềm tin của người Cơ Đốc, thì chúng ta sẽ nói ra sao?

Có phải đó là lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ giải cứu linh hồn chúng ta, như nhiều Cơ Đốc Nhân vẫn tin hay không?

Hoặc đó có phải là lời hứa rằng, nếu bạn cầu nguyện như thế này, rồi chịu phép báp-têm, hoặc tham gia Hội Thánh thế kia, thì một ngày nào đó bạn sẽ được lên Thiên Đàng? Hay bạn đang tin vào một điều gì khác?

Trong câu chuyện lớn của Kinh Thánh, khái niệm Tin Lành mang một ý nghĩa khá cụ thể.

Nhưng câu chuyện lớn đó là gì?

Ta có thể hiểu một cách khái quát như thế này:

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn vật, trong đó có con người. Ngài cho họ một mục đích duy nhất, đó là phản chiếu vinh quang của Ngài trên khắp đất. Nhưng A-đam và Ê-va đã từ chối hoàn thành mục đích đó, và tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian.

Sau đó, Đức Chúa Trời ban lời hứa về việc giải cứu nhân loại qua ông Áp-ra-ham và gia đình của ông, cũng là tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên về sau. Nhưng rồi dân Y-sơ-ra-ên cũng từ chối ý định mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ.

Cuối cùng, để hoàn tất lời hứa của Ngài dành cho A-đam, Ê-va và dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian. Người ta gọi Con ấy là Giê-xu người thành Na-xa-rét. Ngài chính là Đức Chúa Trời đã đến với con người.

Và đây chính là những gì Chúa Giê-xu đã làm để hiện thực hóa tin tức tốt lành dành cho mọi người:

Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời hoàn hảo trọn vẹn, rồi Ngài chịu chết vì tội lỗi của thế gian, và sống lại từ cõi chết. Giờ đây Ngài đang ngự trên ngôi của Ngài ở thiên đàng với tư cách là Vua trên muôn vua, ban cho mọi người ở khắp mọi nơi cơ hội để được tha thứ tội lỗi và gia nhập vương quốc của Ngài.

Không dừng lại ở đó, tin tức tốt lành này còn có nghĩa rằng bạn có thể là một phần trong chương trình của Chúa thông qua đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu và những việc mà Ngài đã làm cho bạn. Về phương diện cá nhân, bạn được Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Bạn sẽ được đổi mới để càng ngày giống với ảnh tượng của Chúa hơn, và trên hết bạn có thể góp phần trong chiến dịch giải cứu thế giới của Đức Chúa Trời.

Đứng trước câu hỏi: “TIN TỨC TỐT LÀNH MÀ CHÚA GIÊ-XU ĐÃ CÔNG BỐ LÀ GÌ?” thì hôm nay chúng ta đã có câu trả lời chắc chắn: “Tin tức tốt lành đó là Đức Chúa Trời, Vua trên trời, đã xuống thế gian làm người, ở giữa chúng ta đặng thiết lập vương quốc Ngài trên đất trở nên giống như trên trời. Hễ ai tin sẽ được tha mọi tội lỗi và được vui hưởng sự sống đời đời trên trời.”

Bạn thân mến, trong cuộc sống hằng ngày, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nhận được những tin tức tốt lành đến từ nhiều nguồn khác nhau. Những tin tức tốt lành đó có thể giúp chúng ta vui vẻ nhưng niềm vui ấy rồi sẽ chóng qua. Chỉ duy tin tức tốt lành đã được chính Chúa Giê-xu công bố mới có thể đem lại niềm vui trọn vẹn bởi vì nó có thể thay đổi của cuộc đời của chúng ta.

Hôm nay hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cảm tạ Chúa về Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu, và cầu xin Ngài bày tỏ cho chúng ta biết mình có thể chia sẻ kế hoạch giải cứu thế gian của Chúa cho những ai!

Lời Chúa có chép rằng:

  1. “Nhờ Tin Lành ấy, anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã rao giảng; bằng không, anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh.” – I Cô-rinh-tô 15:2-4 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  2. “Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Giê-xu đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán: ‘Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.’” – Mác 1:14-15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  3. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:16 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  4. “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong Tin Lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: ‘Người công chính sẽ sống bởi đức tin.’” – Rô-ma 1:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Chúa ơi, lòng chúng con biết ơn Chúa vô cùng về tình yêu lớn lao và Phúc Âm mà Ngài dành cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn để lòng tin cậy nơi Chúa và sẵn sàng vâng theo sự kêu gọi của Chúa để đi ra nói về tin tức tốt lành mà Chúa dành cho chúng con cũng như cho những người xung quanh chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!