Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 7

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Bảy của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi “CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CHÚNG TA ĐÁP ỨNG NHƯ THẾ NÀO VỚI TIN TỨC TỐT LÀNH MÀ NGÀI CÔNG BỐ?”

Đã bao giờ bạn đáp ứng về một vấn đề gì đó với ai chưa? Bạn có biết Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta đáp ứng tin tức tốt lành mà Ngài công bố như thế nào không?

Chắc hẳn hầu hết mọi người đều quen thuộc với từ “ăn năn”. Chúng ta đều đã từng nghe đến nó, hoặc lúc này hay lúc khác.

Có thể chúng ta đã từng nghe một vị mục sư nói điều này vào cuối bài giảng: “Tất cả những gì bạn cần làm là hãy ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu.”

Vậy “ăn năn” thật sự có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài dạy mọi người hãy ăn năn và tin nhận Chúa?

Nếu bạn muốn hiểu ý Chúa Giê-xu muốn nói, thì bạn phải hiểu từ “ăn năn” có ý nghĩa gì trong thời của Chúa Giê-xu. Vâng, nó có nghĩa là ngừng phạm tội và quay về với Đức Chúa Trời, nhưng nó đặc biệt có nghĩa là quay đầu lại và trở về nhà.

Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại nói vậy? Ý Ngài là gì?

Bạn thấy đấy, dân Y-sơ-ra-ên đã phá vỡ giao ước của Đức Chúa Trời bằng việc bất tuân các mạng lệnh của Ngài. Họ đã bị đuổi ra khỏi vùng đất hứa và bị bắt dẫn đến Ba-by-lôn, sống kiếp lưu đài trên lãnh thổ của kẻ thù. Những người Do Thái mà Chúa Giê-xu giảng dạy lúc đó đang sống dưới sự cai trị của Đế quốc La Mã. Nhưng nghiêm trọng hơn sự nô lệ chính trị của họ chính là việc họ bị chia cắt trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã mời gọi mọi người quay đầu lại và trở về nhà: đó là trở về với Đức Chúa Trời.

Vậy nên, đối với Chúa Giê-xu, ăn năn mang ý nghĩa như thế này: Bạn đã bị chia cắt với Đức Chúa Trời và đã đến lúc bạn trở về nhà rồi.

Đó chính xác là những gì Chúa Giê-xu đang kêu gọi chúng ta làm ngày hôm nay. Ngài kêu gọi mọi người ở khắp nơi ăn năn và quay trở về với Ngài. Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta bước đi theo Ngài mỗi ngày, từ đây cho đến cuối đời.

Đứng trước câu hỏi: “CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CHÚNG TA ĐÁP ỨNG NHƯ THẾ NÀO VỚI TIN TỨC TỐT LÀNH MÀ NGÀI CÔNG BỐ?” Chúng ta đã biết rằng: “Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta sống vâng theo lời Ngài bằng cách từ bỏ tội lỗi mình và tin Ngài là Đấng Cứu Thế, là Chúa của cuộc đời mình.”

Bạn biết không, việc chúng ta đáp ứng một vấn đề gì đó với người khác là một điều xảy ra rất thường xuyên trong cuộc sống. Thế nhưng, khi biết Chúa Giê-xu đã đến thế gian, đem cho chúng ta tin tức tốt lành từ trời, hầu qua đó chúng ta được sự bình an và ơn phước từ nơi Ngài, thì bạn có sẵn sàng đáp ứng với sự kêu gọi của Ngài hay không?

Hãy dành một chút thời gian trong ngày hôm nay để suy nghĩ về sự xa cách giữa bạn với Chúa và làm thế nào bạn có thể trở về nhà với Ngài. Cũng hãy cầu nguyện xin Chúa cho bạn có cơ hội để nói về Chúa Giê-xu cho một ai đó trong tuần này.

  1. “Ngài phán: ‘Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.’” – Mác 1:15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  2. “Rồi Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được.” – Ma-thi-ơ 16:24-25 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  3. “Khi nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã khiến cho nhóm Sa-đu-sê phải im miệng thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: ‘Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?’ Đức Chúa Giê-xu đáp: ‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này.’” – Ma-thi-ơ 22:34-40 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  4. “Bấy giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy.’ Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa.’” – Lu-ca 15:17-21 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì dù cho chúng con là những con người tội lỗi, thì Ngài vẫn luôn yêu và cho chúng con biết đến tin tức tốt lành của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con từ bỏ những tội lỗi còn vấn vương mà trở về cùng Ngài như sự kêu gọi mà Ngài dành cho cuộc đời mỗi chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!