Chuyển tới nội dung

SỰ SÁNG TẠO – NGÀY 1

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Nhất của chủ đề SỰ SÁNG TẠO với câu hỏi “VÌ SAO TÔI SỐNG?”

Theo bạn, bạn nghĩ “Vì sao bạn sống? Vì sao bạn hiện diện trên thế giới này?”

Bạn không thể nào né tránh được câu hỏi đó. Bạn nghe thấy nó trong bài hát hay bộ phim mình yêu thích. Bạn thấy nó được phản ánh qua những gì bạn xem trên YouTube, Facebook hay Instagram, TikTok. Bạn bắt gặp nó trong những cuộc trò chuyện ở trường học, và thậm chí thi thoảng nó vang lên trong tâm trí bạn: “Tôi sống để làm gì? Vì sao tôi có mặt trên đời này? Mục đích của đời sống tôi là gì?”

Bạn biết không, chúng ta sống trên thế giới này ĐỂ YÊU VÀ PHỤC VỤ CHÚA QUA VIỆC PHẢN CHIẾU SỰ TỐT LÀNH CỦA NGÀI TRONG SUY NGHĨ, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH.

Lời giải đáp cho câu hỏi trên thật đáng kinh ngạc, chính bởi sự đơn giản nhưng đồng thời lại phức tạp của nó. Bạn được dựng nên để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Mục đích lớn nhất trong cuộc đời bạn là có được một mối liên hệ mật thiết với chính Chúa, để trở nên giống Chúa Giê-xu hơn, và để cho Đức Thánh Linh sống trong lòng của bạn.

Nhưng tất cả những điều trên sẽ diễn ra như thế nào trong đời sống của bạn?

Có một vài bước cụ thể để bạn có thể nhận biết Chúa, yêu Chúa và phục vụ Ngài tốt hơn.

Bước đầu tiên, để xây dựng một mối liên hệ với Đức Chúa Trời chính là kết nối với Ngài thông qua sự cầu nguyện. Không cần phải thông qua bất kỳ nguyên tắc hay lễ nghi phức tạp nào cả – chỉ đơn giản là thưa chuyện với Ngài mà thôi. Bạn có thể cầu nguyện một mình hay cầu nguyện với một nhóm. Điều quan trọng chính là bạn mở lòng mình ra và thành thật với Chúa.

Bước thứ hai, để có thể biết Chúa, yêu Chúa và phục sự Ngài chính là đọc Lời của Chúa, là Kinh Thánh. Kinh Thánh bày tỏ cho bạn thấy bản tánh của Đức Chúa Trời cũng như câu chuyện vĩ đại về tình yêu thương mà Ngài dành cho bạn. Chính trong những câu từ ấy, bạn sẽ học được cách để biết Ngài và bước đi theo Ngài.

Bước thứ ba, chính là bày tỏ mối quan hệ của bạn với Chúa bằng những hành động cụ thể. Khi bạn cầu nguyện và đọc Lời của Chúa, Ngài sẽ đem đến cho cuộc đời bạn những con người khác nhau để bạn có thể yêu thương và phục vụ – qua cách đối xử với những người đó, bạn sẽ phản chiếu hình ảnh của chính Ngài.

Vậy, khi kết hợp tất cả những điều trên lại với nhau, thì tổng thể sẽ như thế này:

Đầu tiên, bạn cần cầu nguyện với Chúa.

Kế tiếp, bạn cần đọc Kinh Thánh.

Và sau đó, Chúa sẽ đem nhiều người đến trong cuộc đời bạn, để bạn có thể yêu thương và phục vụ.

Mặc dù nghe qua rất đơn giản, nhưng đó chính là chìa khóa giúp chúng ta khám phá ra Đức Chúa Trời của mình. Đó cũng chính là chìa khóa giúp chúng ta dần hồi khám phá ra được nhân dạng, mục đích và ý nghĩa của đời sống mình.

Hãy cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho bạn qua Lời của Ngài.

1. “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, Đêm này truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn; Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, Làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, Làm cho sáng mắt sáng lòng.” – Thi Thiên 19:1-2, 7-8 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010).

2. “Một trong các thầy thông giáo đến gần, nghe Đức Chúa Giê-xu và người Sa-đu-sê tranh luận với nhau, thấy Đức Chúa Giê-xu đối đáp hay, nên hỏi Ngài: “Trong các điều răn, điều nào quan trọng nhất?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Điều răn quan trọng nhất là, ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Điều thứ hai là: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này.” – Mác 12:28-31 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010).

3. Ai nhận thức được các sai lầm mình? Xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị con Thì con sẽ không chỗ trách được, Và không phạm tội trọng. Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con, Nguyện lời nói của miệng con, Và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài! – Thi Thiên 19:12-14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010).

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, là Đấng Toàn Năng, Ngài là Đấng dựng nên toàn cõi vũ trụ. Cảm ơn Ngài đã dựng nên chúng con theo ảnh tượng của Ngài và cho chúng con sống động trên đất này. Xin Chúa giúp chúng con sống với lòng biết ơn Chúa, duy trì mối tương giao mật thiết với Ngài trong sự cầu nguyện, học Kinh Thánh mỗi ngày. Để hầu qua đó, Lời Chúa đầy dẫy trong tấm lòng chúng con, giúp chúng con sống, bày tỏ tình yêu của Ngài cho anh em mình và đặc biệt là những người chưa được biết về Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!