Chuyển tới nội dung

SỰ SÁNG TẠO – NGÀY 2

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Hai của chủ đề SỰ SÁNG TẠO.

Câu hỏi dành cho ngày hôm nay là “LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ NHẬN BIẾT CHÚA?”

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi đó cho chính mình chưa? Hay nghe ai đó hỏi khi bạn nói về Chúa cho họ chưa?

Bạn biết không, ngày nay trên thế giới có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Mỗi tôn giáo có những vị thần với nhiều tên gọi khác nhau, và nhiều giáo lý để minh họa việc tin theo những vị thần ấy là như thế nào. Bạn chỉ cần nghe qua bài hát đang được yêu thích nhất, xem qua phim của những người nổi tiếng, hay tìm thử một chương trình phát thanh phổ biến là có thể biết được quan điểm của con người ngày nay về Đức Chúa Trời.

Chúng ta học biết về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào thông qua việc học biết về Chúa Giê-xu. Bạn có thể thiết lập và vun đắp mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu bằng cách đọc qua những lời nói và hành động của Ngài được chép trong Kinh Thánh, và bằng cách kết nối với Ngài qua sự cầu nguyện. Kinh Thánh có nói rõ Thánh Linh của Chúa Giê-xu chính là Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ chỉ cho bạn thấy Chúa Giê-xu là ai. Chúa Giê-xu mời gọi bạn bước vào trong một mối liên hệ rất thật, rất sống động với Ngài và với Đức Chúa Trời. Đấng đã tạo dựng nên muôn vật trong vũ trụ, trong đó có chính bạn, đang mời gọi bạn dành thời gian ở cùng với Ngài.

Mối liên hệ với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu không chỉ đem đến cho bạn sự khôn ngoan và hướng dẫn bạn cách sống mỗi ngày, hay dẫn dắt bạn hoàn thành mục tiêu đời đời của cuộc đời mình, mà còn mang đến cho bạn một niềm vui lớn mà không phải bất cứ điều gì cũng có thể dập tắt được! Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho những ai nhận biết Chúa Giê-xu, để họ có được niềm vui ấy.

Và Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Sau khi chịu chết và sống lại, Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh cho những người theo Ngài, và hứa rằng chính Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ họ. Chúng ta có thể tin rằng lời hứa ấy của Ngài cũng dành cho chính mình nữa.

Vì vậy, khi đối diện với câu hỏi: “Làm thế nào tôi có thể nhận biết Chúa?”, chúng ta có thể có một câu trả lời chắc chắn rằng: “TÔI CÓ THỂ NHẬN BIẾT CHÚA QUA NĂNG QUYỀN BÀY TỎ CỦA CHÚA THÁNH LINH, LÀ ĐẤNG NGỰ VÀO LÒNG TÔI KHI TÔI TIN RẰNG CHÚA GIÊ-XU – CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐÃ TỪ KẺ CHẾT SỐNG LẠI.”

Hãy cầu xin Chúa đổ đầy tâm linh của bạn bằng chính Thánh Linh của Ngài ngay hôm nay.

1. “Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.” – Giăng 1:18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Phi-líp thưa rằng: ‘Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.’ Đức Chúa Giê-xu đáp: ‘Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: Xin chỉ Cha cho chúng con?’” – Giăng 14:8-9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những

người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.” – Cô-lô-se 1:15-20 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” – Giăng 14:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, là Đấng Toàn Năng, là Đức Chúa Trời, là Đấng Chân Thần duy nhất mà chúng con thờ phượng. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua năng quyền của Đức Thánh Linh. Cầu xin Chúa đổ đầy tâm linh chúng con bằng chính Thánh Linh của Ngài, xin giúp chúng con luôn trung tín trong mối tương giao với Chúa, học Kinh Thánh mỗi ngày. Hầu qua đó, chúng con ngày càng nhận biết Chúa, được khôn ngoan và được Ngài dẫn dắt. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!