Chuyển tới nội dung

SỰ SÁNG TẠO – NGÀY 4

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tư của chủ đề SỰ SÁNG TẠO.

Ngày nay, vẫn có nhiều con cái Chúa thắc mắc về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Họ không biết chắc rằng, có nhiều Đức Chúa Trời cùng ngự trị hay chỉ có duy nhất một Đấng Chân Thần mà thôi?

Còn bạn thì sao? Bạn sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi “Có nhiều Đức Chúa Trời hay chỉ một mà thôi?”

Thời cổ đại, hầu hết mọi người đều tin vào nhiều vị thần khác nhau. Đó là lối suy nghĩ thông thường của thời kỳ ấy. Họ có các vị thần của cả một đất nước, dân tộc, rồi đến thần của các thành, thần của các vùng miền, và thần của gia đình. Hầu hết mọi nhà đều có những hình tượng – là những pho tượng được tạc bởi tay người thợ, tượng trưng cho hình ảnh của các vị thần. Chính họ hiểu rằng những bức tượng đó không sống động thật sự, nhưng chúng giúp họ cảm thấy được gần với thần linh của mình hơn.

Tua nhanh đến thời đại ngày nay, bạn sẽ thấy có nhiều tôn giáo khác nhau được nhiều người tin theo. Thậm chí giữa vòng bà con quen biết hay bạn bè, đồng nghiệp, bạn sẽ bắt gặp những người tin theo những tôn giáo khác với bạn. Nhiều người tin rằng tất cả tôn giáo đều đúng đắn như nhau, và đều hướng con người ta về cùng một đích đến; và rằng việc bạn chọn tin vào điều gì, thờ kính đối tượng nào hay cách sống ra sao không quan trọng, miễn là bạn luôn đối xử tử tế với mọi người. Quan điểm đó được gọi là chủ nghĩa Đa Nguyên Tôn Giáo. Thế nhưng, cũng như Đức Chúa Trời khi xưa đã dạy dân Y-sơ-ra-ên phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi, thì ngày nay Chúa cũng dạy chúng ta điều tương tự. Chỉ có Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp là Đấng đáng được tôn thờ.

Và đó thực chất lại là một tin tốt! Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai để chúng ta có thể thờ phượng Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi cách đúng đắn. Đức Chúa Trời mời gọi tất cả mọi người thuộc mọi tôn giáo khác nhau quay trở về cùng Ngài để nhận sự cứu rỗi. Khi chúng ta hướng về Ngài, thì Ngài mở rộng vòng tay chào đón chúng ta. Chúng ta là những Cơ Đốc Nhân có được đặc ân để chỉ dẫn cho những người xung quanh đến với Đức Chúa Trời duy nhất, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.

Vậy, khi chúng ta đứng trước câu hỏi: “Có nhiều Đức Chúa Trời hay chỉ một mà thôi?”, chúng ta có thể trả lời được rằng: “CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẦN VÀ HẰNG SỐNG – ĐẤNG HIỆN HỮU ĐỜI ĐỜI QUA BA NGÔI TRONG MỐI LIÊN HỆ YÊU THƯƠNG. CHỈ DUY ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TA THỜ PHƯỢNG.”

Hãy dành thời gian cầu nguyện để suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho bạn cơ hội để thờ phượng và học biết về Ngài. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn thấy những lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn đã để những tư tưởng và thói quen của những niềm tin khác, ảnh hưởng đến mình nhiều hơn cả Chúa. Sau đó, cũng hãy xin Chúa ban cho bạn thêm cơ hội để nói cho những người xung quanh biết Ngài là ai, và cho họ biết rằng họ cũng có thể thờ phượng Chúa nữa.

Lời Chúa có chép:

1. “Đức Giê-hô-va là Vua và Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán: ‘Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.’”- Ê-sai 44:6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất! A-men.” – I Ti-mô-thê 1:17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em!” – II Cô-rinh-tô 13:13 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Vậy, về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng có các thần ở trên trời hay dưới đất — họ tin có nhiều “thần”, nhiều “chúa” — nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, Đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài; cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu.” – I Cô-rinh-tô 8:4-6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa là Chúa của chúng con, chúng con tin chắc rằng chỉ duy một mình Ngài là Đấng Chân Thần. Cảm tạ Chúa vì Ngài bày tỏ Ngài là ai cho chúng con để chúng con được vinh dự ở trong sự hiện diện thánh và thờ phượng Ngài, cũng như được học biết về Ngài. Cầu xin Chúa chỉ cho chúng con thấy những điều đang chi phối chúng con hơn chính Ngài để chúng con ăn năn và từ bỏ. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!