Chuyển tới nội dung

SỰ SÁNG TẠO – NGÀY 5

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Năm của chủ đề SỰ SÁNG TẠO với câu hỏi “ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI CHÂN THẦN LÀ AI?”

Bạn đã bao giờ tự hỏi trên đời này, hay thậm chí trên Thiên Đàng, làm sao có chuyện Đức Chúa Trời chỉ có Một, mà lại đồng thời là Ba hay không? Đôi khi chúng ta có cảm giác đó là một nghịch lý về mặt toán học.

Có lẽ một ví dụ trong lĩnh vực âm nhạc sẽ giúp ích cho chúng ta. Đôi khi, để có thể tạo ra được một âm thanh nhất định, người nhạc sĩ sẽ không chỉ sử dụng một nốt nhạc, mà là hai hoặc ba nốt nhạc cùng lúc. Sự kết hợp của cả ba nốt nhạc này sẽ tạo ra một trong những thanh âm tuyệt vời nhất. Nhưng, việc người nhạc sĩ sử dụng ba nốt nhạc khác nhau không có nghĩa là ông đã tạo ra ba âm thanh khác nhau. Nó vẫn là một “hợp âm”, bao gồm ba nốt nhạc hài hòa với nhau. Và dù cho đây chỉ là một ví dụ minh họa mà thôi, nhưng nó cũng hữu ích một phần nào đó. Đức Chúa Trời là Một, nhưng Ngài hiện hữu trong Ba ngôi vị – Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh – hiệp nhất với nhau trong một mối liên hệ yêu thương.

Điều này cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ cô đơn. Ngài luôn ở trong một mối liên hệ yêu thương. Đó chính là Đức Chúa Trời. Và đó cũng chính là bản tánh của Ngài.

Bạn có biết rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh giống như Ngài, Ngài cũng khiến chúng ta giống với hình ảnh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Điều đó có nghĩa là chúng ta được tạo dựng cho mối liên hệ yêu thương. Thật không tốt khi chúng ta ở một mình, nhưng giống như chính Chúa, chúng ta được dựng nên để ở trong mối liên hệ yêu thương với những người xung quanh.

Vậy, ngay trong thời điểm hiện tại, với sự thật chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, Ngài chưa bao giờ phải cô đơn, mà Ngài luôn luôn hiện hữu trong một mối liên hệ yêu thương giữa ba ngôi vị – Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, có ý nghĩa gì đối với bạn?

Ngay hôm nay, bạn hãy dành chút thời gian để đọc và suy ngẫm bài Tín Điều Các Sứ Đồ:

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men!

Hôm nay, khi đối diện với câu hỏi: “Đức Chúa Trời Ba Ngôi Chân Thần là ai?”, chúng ta đã có đáp án chắc chắn rằng: “ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI CHÂN THẦN CHÍNH LÀ ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON, VÀ ĐỨC CHÚA THÁNH LINH. MỖI NGÔI ĐỀU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, VÀ CẢ BA NGÔI ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRONG SỰ TỐT LÀNH, SỰ KHÔN NGOAN VÀ QUYỀN NĂNG.”

Lời Chúa có chép:

1. “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.” – Giăng 1:1-3 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” – Sáng Thế Ký 1:1-2 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Đức Chúa Trời phán: ‘Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.’ Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.” – Sáng Thế Ký 1:26-27 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: ‘Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ.’” – Ma-thi-ơ 28:18-19 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì bởi tình yêu thương Ngài đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh của Ngài, cũng chính là hình ảnh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con mang bản tánh của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng con trở nên giống Ngài, sống theo bản chất yêu thương của Ngài, để đời sống chúng con sẽ bày tỏ Chúa cho những người xung quanh chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!