Chuyển tới nội dung

SỰ SÁNG TẠO – NGÀY 6

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Sáu của chủ đề SỰ SÁNG TẠO.

Chúng ta biết rằng Chúa sẽ dạy dỗ con dân của Ngài qua Kinh Thánh là Lời của Ngài. Nhưng quyển sách đã được viết từ hàng nghìn năm trước liệu có đáng tin cậy và phù hợp với thời điểm hiện tại? Chúng ta sẽ học biết được điều gì từ Kinh Thánh?

Hãy cùng suy ngẫm qua bài tĩnh tâm hôm nay “LỜI CHÚA LÀ GÌ?”

Có bao giờ bạn nghĩ, sẽ tuyệt vời biết mấy nếu chúng ta có thể biết được những bí mật của vũ trụ; biết được ý nghĩa của tất cả mọi điều, biết được Chúa; biết được chính mình, và lý do vì sao chúng ta lại ở đây? Đó chính là những điều mà Kinh Thánh hứa sẽ chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta vừa được biết Đức Chúa Trời và mục đích của cả cõi vũ trụ, vừa được biết rõ hơn về chính bản thân mình.

Nhưng liệu Kinh Thánh có đáng tin cậy không? Chẳng phải quyển sách này đã được viết từ hàng nghìn năm trước, bởi nhiều người khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, và rải rác xuyên suốt dòng lịch sử hay sao? Họ có thể biết được gì về thế giới, về chúng ta ngày nay? Chẳng phải chúng ta đã tiến bộ vượt qua thời kỳ đó rồi hay sao? Chẳng phải chúng ta đã văn minh hơn nhiều rồi sao? Chẳng phải chúng ta ngày nay thông minh hơn con người ngày trước nhiều rồi sao?

Dù cho có bao nhiêu lời gièm pha và chế nhạo nhắm vào Kinh Thánh, thì quyển sách này vẫn đứng vững trước thử thách của thời gian. Kinh Thánh đã và đang cứu rỗi, phục hồi, hướng dẫn và soi sáng cho cuộc đời của hàng tỷ con người trên khắp thế giới trải qua hàng nghìn năm. Và hơn hết, Kinh Thánh có thể làm điều tương tự cho bạn và cho thế giới quanh bạn ngày hôm nay.

Vậy Kinh Thánh viết về nội dung gì?

Về cốt lõi, tất cả nội dung đều chỉ về Chúa Giê-xu. Đức Chúa Cha, bởi Đức Thánh Linh, đã thần cảm và soi dẫn việc viết ra Kinh Thánh để dạy cho chúng ta biết về Đức Chúa Con, là Chúa Giê-xu.

Trước câu hỏi “LỜI CHÚA LÀ GÌ?”, chúng ta có thể trả lời như sau: “LỜI CHÚA CHÍNH LÀ KINH THÁNH. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CẢM ĐỘNG LOÀI NGƯỜI ĐỂ VIẾT CÁC SÁCH CÓ TRONG KINH THÁNH. LỜI CHÚA LÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐÁNG TIN CẬY VÀ CÓ THẨM QUYỀN ĐỂ CHÚNG TA TIN VÀ LÀM THEO.”

Hãy cầu nguyện xin Chúa giãi tỏ Lời của Ngài cho bạn ngay hôm nay!

Lời Chúa có chép rằng:

1. “Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời!” – Ê-sai 40:8 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” – II Ti-mô-thê 3:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn; Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.

Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt sáng lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý. Tất cả đều công chính.” – Thi Thiên 19:7-9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài. Xin khiến con đi trong con đường điều răn của Chúa vì con yêu thích con đường ấy.” – Thi Thiên 119:33-35 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có Kinh Thánh là Lời Ngài để chúng con có thể học biết về Ngài cũng như nhận biết về chính bản thân mình. Xin giúp chúng con luôn trung tín học Lời Ngài để chúng con nhận được sự soi dẫn từ nơi Chúa và chính Ngài sẽ thay đổi đời sống của chúng con trở nên giống Ngài càng hơn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!