Chuyển tới nội dung

SỰ SÁNG TẠO – NGÀY 7

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Bảy của chủ đề SỰ SÁNG TẠO.

Nhìn vào thiên nhiên rộng lớn với biết bao điều kỳ diệu, bạn có bao giờ tự hỏi những vẻ đẹp ấy từ đâu mà đến? Vũ trụ tự xuất hiện hay được dựng nên bởi một Đấng Quyền Năng?

Hãy cùng suy ngẫm qua bài tĩnh tâm ngày hôm nay với câu hỏi “ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TẠO DỰNG MUÔN VẬT NHƯ THẾ NÀO?”

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa chỉ cần phán, và cả cõi vũ trụ được hình thành. Nói cách khác, Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời quyền năng và tốt lành đến nỗi tất cả những gì Ngài cần làm để dựng nên toàn cõi vũ trụ này đó chính là phán mà thôi.

Có ba nội dung trong Kinh Thánh liên quan đến Lời phán của Chúa.

1. Chúa Giê-xu là Ngôi Lời. Ngài chính là thông điệp của Đức Chúa Trời gửi đến chúng ta.

2. Kinh Thánh chính là Lời của Đức Chúa Trời, giúp dạy dỗ chúng ta biết về Chúa Giê-xu.

3. Và cả cõi vũ trụ được dựng nên bởi Lời của Chúa, và tất cả đều minh chứng cho sự vinh hiển của Ngài.

Lời của Chúa thật là tuyệt vời!

Với câu hỏi “ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TẠO DỰNG MUÔN VẬT NHƯ THẾ NÀO?”. Qua Lời của Chúa được ghi trong Kinh Thánh, chúng ta biết chắc rằng: “BAN ĐẦU, ĐẤT CHỈ LÀ MỘT KHỐI HỖN ĐỘN VÀ TRỐNG KHÔNG, ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ DỰNG NÊN MUÔN VẬT CHỈ BỞI LỜI PHÁN CỦA NGÀI. MỌI VẬT NGÀI DỰNG NÊN ĐỀU LÀ TỐT LÀNH.” Đây là điều chúng ta tin nhận.

Hãy suy ngẫm về vẻ đẹp của thế giới, và cảm tạ Chúa về sự sáng tạo của Ngài. Hãy xin Chúa cho bạn thấy được một điều gì đó mới mẻ về bản tánh của Ngài như được bày tỏ qua cõi tạo vật Ngài đã dựng nên xung quanh bạn.

1. “Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thu tất cả nước biển lại thành đống, và chứa nước sâu trong kho. Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va; các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài! Vì Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.” – Thi Thiên 33:6-9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm này truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ.

Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào tân lang ra khỏi loan phòng, vui mừng chạy đua như một dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng đến phương trời kia. Không gì tránh khỏi được sức nóng mặt trời. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn; chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt sáng lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý. Tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàng ong. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa; ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được các sai lầm mình? Xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; nguyện tội ấy không cai trị con thì con sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng. Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con, nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!” – Thi Thiên 19:1-14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài đã tạo dựng một thế giới thật tốt lành và đặt để con người chúng con sống và quản trị mọi loài Chúa làm nên. Chúng con nhìn thấy Chúa của chúng con là Đấng sáng tạo và là Đấng bảo tồn muôn vật. Cả vũ trụ được tạo dựng nên bởi quyền năng và vinh quanh của Ngài và Ngài muốn chúng con vui hưởng những điều tốt đẹp ấy. Cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con cách quản trị công trình sáng tạo một cách đẹp lòng Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!