Chuyển tới nội dung

SỰ VẤP PHẠM – NGÀY 3

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Ba của chủ đề SỰ VẤP PHẠM với câu hỏi “CHÚNG TA BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TỘI LỖI NHƯ THẾ NÀO?”

Theo bạn, tội lỗi gây ra điều gì cho chúng ta? Bạn có bao giờ trải qua cảm giác tự ti vì tội lỗi hay không?

Hầu hết chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời không thích tội lỗi, và hầu hết chúng ta đều hiểu rằng mình không nên phạm tội. Tội lỗi gây ra những nan đề trong cuộc sống, và khiến cho cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Tội lỗi sinh ra sự nặng nề trong tấm lòng, gia đình và các mối quan hệ.

Nhưng tội lỗi gây ra hậu quả nào cho mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời?

Để hiểu được hậu quả mà tội lỗi gây ra, chúng ta trước hết phải hiểu được một vài điều cơ bản về bản tánh của Chúa. Đức Chúa Trời là thánh khiết, có nghĩa là Ngài thánh sạch và tốt lành đến mức chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi. Bản tánh của Ngài chính là định nghĩa cho những gì chúng ta khao khát nhưng chỉ có thể nhìn thấy được một phần, đó là yêu thương, tốt lành, tràn đầy sự bình an. Chính vì Chúa là thánh khiết, Ngài không thể hiện diện trước những gì bất khiết, ô uế.

Vậy nếu chúng ta phạm tội, chúng ta trở nên bất khiết. Điều đó có nghĩa là Chúa không còn yêu chúng ta nữa phải không?

Không. Không bao giờ.

Chúa không bao giờ ngừng yêu chúng ta, vì bản tánh của Ngài chính là tình yêu thương.

Nhưng vì Chúa là thánh khiết, Ngài không thể đứng chung với tội lỗi bất khiết.

Vì vậy, trở lại với hậu quả của tội lỗi. Tội khiến chúng ta hư hoại và trở nên bất khiết, sự bất khiết này ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn được gần với Cha yêu thương, muốn được ở trong mối liên hệ với Ngài, và chính Ngài cũng muốn như vậy. Nhưng chừng nào còn có tội lỗi ngăn trở thì chúng ta không thể làm được điều đó. Tội lỗi có cái giá của nó.

Khi đứng trước câu hỏi ngày hôm nay: “CHÚNG TA BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TỘI LỖI NHƯ THẾ NÀO?” thì chúng ta có thể trả lời: “TỘI LỖI MANG ĐẾN SỰ MẶC CẢM, XẤU HỔ VÀ SỰ CHẾT VÀO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA, NÓ KHIẾN CHÚNG TA Ô UẾ TRƯỚC MẶT CHÚA, LÀ ĐẤNG THÁNH KHIẾT.”

Nhưng, Đức Chúa Trời có một giải pháp tuyệt diệu cho chúng ta qua Con Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã làm cầu nối vượt qua sự ngăn trở giữa con người với Đức Chúa Trời bằng cách trả giá thay cho những tội lỗi của chúng ta. Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta năng lực để từ chối tội lỗi và trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

Hôm nay, hãy dành ít thời gian cảm tạ Chúa vì những gì Ngài làm cho bạn, và cầu xin Ngài đổ đầy tâm linh bạn bằng Đức Thánh Linh, khiến bạn trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

Lời Chúa có chép:

1. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết; vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. – Hê-bơ-rơ 12:14-15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. – Rô-ma 5:12 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đen, Ngài đặt các chê-ru-bim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống. – Sáng Thế Ký 3:23-24 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. – Rô-ma 6:12-14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về bài học hôm nay giúp chúng con nhận ra rằng chúng con chỉ là những con người yếu đuối. Nếu chỉ bởi sức riêng, hẳn chúng con không thể nào thoát khỏi tội lỗi. Cảm ơn Ngài vì qua sự chết của Con Một mà Ngài rất yêu thương, chính là Chúa Giê-xu, mà chúng con được đến gần Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tấm lòng chúng con luôn hướng về Chúa, chỉ nhìn Chúa mà bước đi. Xin giúp chúng con trung tín trong việc học Lời Ngài, để Lời Chúa luôn sống động, nhắc nhở chúng con mỗi ngày trước những quyết định, việc làm, hầu cho đời sống chúng con luôn bày tỏ sự sáng của Chúa luôn luôn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!