Chuyển tới nội dung

Welcome

background


OneHope Việt Nam luôn mong muốn có thể đem những câu chuyện Kinh Thánh đến với các em thiếu nhi. Cùng với các Hội Thánh, mục vụ, chính quyền, trường học, chúng tôi muốn đem thông điệp của Chúa đến với trẻ em bằng những cách dễ hiểu nhất. Lời Chúa sẽ đưa đến hy vọng, mục đích sống cũng như sức mạnh thay đổi cả một cuộc đời cho các em trong cứu Chúa Giê-xu.