Chuyển tới nội dung

Em tin Chúa là Đấng Ban Cho | Những Cuộc Đời Được Biến Đổi

Bạn có kinh nghiệm được Chúa là Đấng biến đổi tấm lòng bạn và là Đấng ban cho cũng như điều phối mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn hay không? 

Cùng OneHope lắng nghe câu chuyện của một bạn đã chia sẻ và làm chứng gửi về OneHope nhé! 

#OneHope #OneHopeVietnam #NhungCuocDoiDuocBienDoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *