Chuyển tới nội dung

Ngày 3 – LÀ MỘT THÂN TRONG CHÚA, CHÚNG TA PHẢI SỐNG VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Ba của chủ đề HỘI THÁNH với câu hỏi “LÀ MỘT THÂN TRONG CHÚA, CHÚNG TA PHẢI SỐNG VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?” 

 

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao việc đi đến nhà thờ lại quan trọng hay không? Vì suy cho cùng, chúng ta ai nấy đều rất bận rộn. Chúng ta còn có gia đình, trường học, bài tập về nhà, và các hoạt động ngoại khóa khác nữa. Và tất nhiên, chúng ta ai cũng muốn dành thêm thời gian với bạn bè của mình. 

Nhưng bạn ơi, niềm tin Cơ Đốc là   niềm tin cá nhân mà điều cốt lõi nhất chính là mối liên hệ cá nhân của bạn với Chúa Giê-xu. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao mình không thể tự dành thời gian với Chúa Giê-xu và đọc Kinh Thánh thay vì làm những điều khác hay không? 

 

Vì sao tôi không thể thờ phượng Chúa theo lẽ thường? Trong một thế giới của những nhà thờ trực tuyến và những bản ghi âm, mà tôi lại cần đến với Hội Thánh như vậy? 

Bạn thân mến, chúng ta cần Hội Thánh bởi vì đức tin của chúng ta vừa là cá nhân, vừa được liên kết với nhau. Chúng ta được tạo ra là để dành cho nhau. Về phương diện con người, chúng ta được tạo dựng cho những mối liên hệ, chúng ta được tạo dựng để sống trong một cộng đồng. Chúng ta sẽ sống đúng ý nghĩa khi chúng ta vây quanh chính mình bởi những người khác. Đó là lý do vì sao Chúa đã ban cho chúng ta Hội Thánh và vì sao chúng ta cần phải có cam kết với Hội Thánh như vậy. 

 

Không chỉ là chúng ta sẽ sống hết mình trong cộng đồng, nhưng Hội Thánh cũng đang thực hiện một mạng lệnh. Chúng ta được xem như là một phần của mạng lệnh ấy để bày tỏ tình yêu, bản tính và bản chất của Ngài cho thế gian thấy và để kêu gọi mọi người bước theo Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã ban ân tứ bởi Đức Thánh Linh của Ngài để nhờ đó chúng ta làm vững mạnh Hội Thánh trong việc thực hiện mạng lệnh của Chúa trên đất này. Mỗi người trong chúng ta là một phần đặc biệt trong mục đích và trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. 

 

Quay lại câu hỏi ban đầu: “LÀ MỘT THÂN TRONG CHÚA, CHÚNG TA PHẢI SỐNG VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?” thì giờ đây chúng ta biết rằng: “CHÚA GIÊ-XU BAN CHO CHÚNG TA MẠNG LỆNH PHẢI YÊU THƯƠNG ANH EM TRONG MỐI THÔNG CÔNG VỚI NHAU, QUA CÁCH ĐÁP ỨNG NHỮNG NHU CẦU CỦA NHAU VÀ GÂY DỰNG NIỀM TIN TRONG CHÚA CHO NHAU BẰNG CÁCH DÙNG CÁC ÂN TỨ MÀ ĐỨC THÁNH LINH BAN CHO MỖI MỘT NGƯỜI TRONG CHÚNG TA.” 

 

Hãy dành một ít thời gian trong hôm nay để nhìn lại và tự hỏi chính bản thân bạn rằng: 

1. Tôi đã có cam kết trung tín với Hội Thánh nơi tôi sống chưa? Nếu không, tôi cần áp dụng điều gì trong những chỉ dẫn nêu trên? 

2. Tôi đã thấy đời sống mình ảnh hưởng tích cực thế nào qua việc sống trong cộng đồng? 

3. Làm thế nào tôi có thể làm vững mạnh Hội Thánh với các ân tứ Thánh Linh của tôi? 

Lời Chúa có chép: 

“Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.” – Giăng 13:34-35 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
 

“Nghe vậy, mười sứ đồ kia giận Gia-cơ và Giăng. Đức Chúa Giê-xu gọi họ đến và nói: ‘Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân; các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” – Mác 10:41-45 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
 

 “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.” – I Cô-rinh-tô 13:4-7 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
 

“Vậy, nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” – Phi-líp 2:1-4 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 

 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con có những anh chị em trong Hội Thánh để khích lệ và nâng đỡ nhau. Chúng con biết Ngài đặt để chúng con ở đây là có lý do, để chúng con hiệp một, thông công và lan tỏa tình yêu thương với nhau và cho cả cộng đồng xung quanh chúng con nữa. Xin Chúa giúp cho chúng con trung tín với Chúa và dùng những ân tứ Chúa ban để cùng nhau hầu việc Ngài, góp phần gây dựng Hội Thánh ngày càng vững mạnh. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp đỡ mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 
 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *