Chuyển tới nội dung

Ngày 1 – HỘI THÁNH LÀ GÌ ?

Chào mừng các bạn đến với Loạt Bài Tĩnh Tâm do OneHope Việt Nam thực hiện, dựa trên tài liệu Feed 9 Reading Plans.  

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Nhất của chủ đề HỘI THÁNH với câu hỏi “HỘI THÁNH LÀ GÌ?” 

Khi nhắc đến Hội Thánh bạn thường nghĩ tới điều gì? Bạn có nghĩ đến hình ảnh gia đình hay bạn bè không? Bạn có nghĩ đến những dịp lễ truyền thống như Phục Sinh hay Giáng Sinh không?  Hay bạn nghĩ đến các bài giảng và Trường Chúa Nhật? Bạn có nghĩ đến các chương trình Cơ Đốc, hay nhà thờ mà bạn yêu thích không? Bạn thật sự nghĩ thế nào về Hội Thánh? 

Có thể bạn đã dành thời gian để nghĩ về điều này và bạn biết rằng Hội Thánh không phải là những điều vừa được nêu trên. Bạn biết rằng Hội Thánh là những người thuộc về Chúa và là những người nhận lãnh mạng lệnh của Chúa trên đất này. Nhưng kì thực, khi nói đến Hội Thánh chúng ta đều có xu hướng chỉ nghĩ về Hội Thánh địa phương của mình, ngay tại thành phố, quê hương của chúng ta. 

Chúng ta phải ghi nhớ rằng Hội Thánh là cộng đồng con dân Chúa trên khắp thế giới, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, tất cả được hiệp nhất bởi một niềm tin và tín điều căn bản. Chúng ta có những anh chị em cùng niềm tin, không phải chỉ trong khu phố của mình, nhưng ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chúng ta có anh chị em ở những nơi ta chưa từng đến, sống ở những thời đại mà chúng ta chưa từng sống qua. 

Vậy với câu hỏi, “HỘI THÁNH LÀ GÌ?”, chúng ta biết rằng “HỘI THÁNH LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA, TRONG MỌI THỜI ĐẠI Ở MỌI NƠI. SỰ HIỆP MỘT CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở NHIỀU NHÓM HỘI CHÚNG KHÁC NHAU TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG, TRẢI KHẮP TOÀN CẦU.” 

Hôm nay mời bạn dành ít thời gian để đọc bài tóm tắt về niềm tin căn bản của Hội Thánh, hay còn gọi là “Bài Tín Điều Các Sứ Đồ”. 

“Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giê-xu Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát. Bị đóng đinh trên thập tự giá. Chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men.” 

Lời Chúa có chép: 

  1. “Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” – I Phi-e-rơ 2:9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của Ta; dù cả thế gian đều thuộc về Ta. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta.” – Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện.” – Ê-phê-sô 2:14-15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời; anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Christ Giê-xu là đá góc nhà. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa.” – Ê-phê-sô 2:19-21 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con đặc ân làm con cái  Ngài và ở trong Hội Thánh Ngài. Xin cho chúng con luôn yêu mến lẫn nhau, biết giúp đỡ anh em mình để cùng nhau gây dựng một cộng đồng đức tin vững mạnh trong Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp đỡ mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *