Chuyển tới nội dung

Mọi Người Đều Được Chào Đón | BAFK 38 | Ứng Dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi | Thuyết Minh + Phụ Đề

Có một đội trưởng trong binh đoàn La Mã tên là Cọt-nây. Ông và gia đình ông không phải người Do Thái nhưng họ kính sợ Đức Chúa Trời. Cọt-nây thấy một khải tượng, một thiên sứ phán bảo với ông hãy sai người đến Giốp-bê và tìm Phi-e-rơ về đây. Ông đã làm theo lời.

Ngày hôm sau tại Giốp-bê, khi Phi-e-rơ đang cầu nguyện trên mái nhà, Chúa đã bảy tỏ một khải tượng có một tấm vải chứa đầy mọi loài thú vật và kêu Phi-e-rơ hãy ăn đi. Phi-e-ơ đáp: “Người Do Thái xem những loài thú này là dơ dáy, không được phép ăn. Con không thể ăn chúng.” Tiếng phán đáp lại: “Nếu Ta nói chúng sạch, tức là chúng sạch và ăn được.”

Vào lúc đó, những người đưa tin của Cọt-nây đến. Rồi Phi-e-rơ và vài người đi theo họ đến Sê-ra-rê. Tại đó, bạn bè và gia đình Cọt-nây đều chờ đợi, khao khát nghe Phi-e-rơ nói.

Kế đó, Phi-e-rơ bày tỏ khải tượng mà Chúa đã cho ông thấy. Lúc đó, Đức Thánh Linh giáng trên họ và Phi-e-rơ làm báp-têm cho họ.

—————
#BAFK #Bibleappforkids #UngDungKinhThanh #UngDungKinhThanhThieuNhi #CauChuyenKinhThanhChoThieuNhi #onehope #onehopevietnam

Các Video Câu Chuyện Kinh Thánh Cho Thiếu Nhi hay còn gọi Ứng Dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi, tên tiếng Anh là Bible App For Kids (BAFK) thuộc quyền sở hữu của OneHope. Mọi việc đăng tải lại các video này trên các mạng xã hội không thuộc về quản lý của OneHope đều là trái phép.

OneHope Việt Nam đồng thời quản lý kênh YouTube Ứng Dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi.

Link download app: https://onehopevietnam.com/bafk/

**Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến, dâng hiến cho mục vụ của OneHope, xin liên lạc về:
– Email: onehope.vietnam@gmail.com
– SĐT: 097 193 66 32

**Những kênh chính thức của OneHope Việt Nam:
*Facebook: https://www.facebook.com/onehopevietnam
*Instagram: https://www.instagram.com/onehopevn
*YouTube OneHope Việt Nam:/ onehopeviệtnam
*YouTube Ứng Dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi:/ Ứngdụngkinhthánhthiếunhi
*Website: www.onehopevietnam.com

*Link đăng ký sách Miễn Phí: https://onehopevietnam.com/don-dat-an-…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *