Chuyển tới nội dung

NGÀY 10 – CHÚA GIÊ-XU ĐÃ DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Mười của chủ đề HỘI THÁNH với câu hỏi “CHÚA GIÊ-XU ĐÃ DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO?” 

Bạn có biết cách để cầu nguyện không? Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? 

Ngày nay chúng ta có thể thưa chuyện với Chúa tất cả những gì chúng ta muốn, cảm tạ và cầu xin mọi điều chúng ta cần. Nhưng bạn biết không, Chúa Giê-xu đã từng dạy chúng ta một bài cầu nguyện đặc biệt để chúng ta biết cách thưa chuyện với Ngài. Vậy Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện như sau: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở trên đất cũng như ở trên trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác.” Bạn có thường cầu nguyện với Chúa như cách Ngài đã dạy cho chúng ta không? Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào?

Chúng ta đã từng nghe qua bài Cầu Nguyện Chung tại nhà thờ, hay trước hoặc sau các sự kiện thể thao. Và một vài người trong chúng ta chắc cũng đã từng đọc lên bài cầu nguyện này nhiều lần. Nhưng bạn đã bao giờ ngừng lại để tìm hiểu mình đang cầu nguyện điều gì không? 

Trước nhất, chúng ta cần nhớ rằng, đây là bài cầu nguyện duy nhất mà Chúa Giê-xu đã đặc biệt dạy dỗ cho các môn đồ. Vậy nên, thật quan trọng để chúng ta tập trung đến bài cầu nguyện mẫu mà Chúa đã dạy. 

Ngài bắt đầu bằng một điều rất đơn giản nhưng mang ý nghĩa cốt lõi: “Lạy Cha…” Một điều vô cùng căn bản nhưng cũng rất tuyệt vời. Chẳng phải Chúa Giê-xu được xem là Con Đức Chúa Trời hay sao? Vậy tại sao Ngài lại dạy chúng ta cầu nguyện rằng “Lạy Cha…?” Có một lý do rất sâu sắc cho việc này. 

Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện cho sự thật về những gì mà chức vụ Ngài sẽ đem lại: Đó chính là khiến chúng ta trở nên các con trai con gái của Đức Chúa Trời! 

Nhưng những câu tiếp theo đó có nghĩa là gì? Chúng hơi khó hiểu hơn một chút. Đó là những câu nói về danh Thánh của Chúa, về nước Chúa sẽ đến và ý Ngài được nên trên đất cũng như trên trời? Tất cả đều nói về một thông điệp: Chúa muốn sự sống Thiên Đàng ngập tràn cả thế gian, và Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cho điều đó. 

Tiếp theo là những câu mang ý nghĩa khá rõ ràng. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta lương thực/ sự trợ cấp hằng ngày. Cho chúng ta tha thứ người khác và cầu xin để chính mình không bị sa vào cám dỗ để phạm tội và đi ngược lại ý muốn của Cha Thiên Thượng. 

Nhưng hai điều trọng tâm của bài cầu nguyện chung là: Đức Chúa Trời là Cha yêu thương; và Ngài muốn thiết lập vương quốc của Ngài trên đất cũng như trên Thiên Đàng. Kế hoạch của Ngài là thực hiện điều đó thông qua chính chúng ta. 

Vậy nên, khi kết thúc bài cầu nguyện, chúng ta nhận biết được mình là ai và được kêu gọi để làm gì. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và chúng ta được gọi bởi Đức Thánh Linh để thành lập vương quốc của Ngài trên đất cũng như trên Thiên Đàng. 

Hãy dành ít thời gian hôm nay cầu nguyện bằng bài Cầu Nguyện Chung và diễn đạt lại bằng chính những lời có ý nghĩa đối với bạn. 

  1. “Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời; danh Cha được tôn thánh; vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời! Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày; xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác! (Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)’” – Ma-thi-ơ 6:9-13 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài.” – Ma-thi-ơ 6:5-8 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.” – Ê-phê-sô 6:18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 

 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Thật chúng con biết ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã dạy cho chúng con cách cầu nguyện, để chúng con có thể giữ vững mối tương giao mình với Chúa. Xin cho chúng con luôn được nhắc nhớ bởi những lời dạy dỗ của Ngài, luôn ham thích học hỏi và vâng theo để danh Chúa được tôn cao và đời sống chúng con được đẹp lòng Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!     

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp đỡ mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *