Chuyển tới nội dung

Ngày 5 – HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ THẾ NÀO?”

 

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Năm của chủ đề HỘI THÁNH với câu hỏi HỘI THÁNH TH PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ TH NÀO? 

 

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng thế nào là thờ phượng Chúa? Chúa Giê-xu hay các Cơ Đốc Nhân ngày xưa đã có ý như thế nào khi nói về sự thờ phượng? 

 

Trước nhất, khi các Cơ Đốc Nhân ngày xưa nghĩ về việc thờ phượng, họ đã nghĩ đến điều mà chúng ta vẫn gọi là các buổi lễ. Một buổi Thánh Lễ mang ý nghĩa nhấn mạnh mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con dân của Ngài. Các Cơ Đốc Nhân vẫn thường đề cập đến hai buổi Thánh Lễ chính: Lễ Báp-têm, để kỷ niệm sự khởi đầu một đời sống mới của một người Cơ Đốc; và Lễ Tiệc Thánh, để duy trì đời sống mới ấy. 

 

1. Lễ Báp-têm tượng trưng cho sự khởi đầu của một đời sống mới, sự kết ước đồng chết và đồng sống với Chúa Giê-xu. Gột rửa bằng nước tượng trưng cho việc Cơ Đốc Nhân đồng chết và đồng sống với Ngài, bởi Ngài đã xóa sạch lương tâm sai lạc của họ trước mặt Đức Chúa Trời. 

2.  Lễ Tiệc Thánh để duy trì kết ước ấy thông qua việc dự phần vào bánh chén, kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu nhắc nhau thực thi sứ mạng chứng nhân cho Ngài, trọn đời này cho đến khi Ngài trở lại. 

 

Những buổi Thánh Lễ này nằm trong những cách mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta làm Báp-têm cho mọi người trong sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng ta kỷ niệm sự chết và sự sống lại qua việc dự phần trong Tiệc Thánh. 

Nếu bạn chưa được làm phép Báp-têm, hãy nói với những người lãnh đạo thuộc linh tại Hội Thánh của bạn để được làm Lễ Báp-têm. Lần tới khi bạn được dự một buổi Lễ Báp-têm hoặc Lễ Tiệc Thánh, hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn ngợi khen Con Ngài Đấng được tôn vinh trong những buổi Thánh Lễ này. 

Trở lại với câu hỏi ban đầu: “HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ THẾ NÀO?” thì bây giờ chúng ta đã biết đó là “BẰNG CÁCH HỌC BIẾT, VÂNG THEO LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH VÀ TRUNG TÍN GÌN GIỮ NHỮNG THÁNH LỄ MÀ CHÚA GIÊ-XU ĐÃ TRUYỀN DẠY.” 

Lời Chúa có chép: 

  1. “Bởi điều này chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài.” – I Giăng 2:3 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     

  1. “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” – Rô-ma 12:1 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     

  1. “Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Giê-xu, tức là chịu báp-têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.” – Rô-ma 6:3-4 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     

  1. “Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là trong đêm Chúa là Đức Chúa Giê-xu bị phản nộp, Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: “Này là thân thể Ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến Ta.” Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta; hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ Ta.” Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.” – I Cô-rinh-tô 11:23-26 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 

 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Cảm tạ Chúa vì chúng con được là con dân của Ngài và được thờ phượng Ngài. Xin cho tấm lòng chúng con luôn hướng về Chúa, học biết và vâng theo lời Chúa dạy. Xin giúp chúng con gìn giữ điều răn Chúa ban và bước đi theo Ngài cách trung tín trọn cả cuộc đời. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp đỡ mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *