Chuyển tới nội dung

NGÀY 8 – THÁNH LỄ TIỆC THÁNH LÀ GÌ ?

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tám của chủ đề HỘI THÁNH với câu hỏi “THÁNH LỄ TIỆC THÁNH LÀ GÌ?” 

Nhiều Cơ Đốc Nhân cảm thấy khó có thể hiểu được tầm quan trọng của Lễ Tiệc Thánh. Có thể nhà thờ mà bạn sinh hoạt hiếm khi tổ chức Lễ Tiệc Thánh, và bạn cũng chưa bao giờ có cơ hội để thật sự hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hay có thể bạn cũng không bao giờ suy ngẫm xem làm thể nào bánh và nước nho lại có thể biểu trưng cho một điều gì đó sâu sắc và mang tính biến đổi cuộc sống. 

Nhưng Lễ Tiệc Thánh là gì? Và tại sao chúng ta kỷ niệm lễ ấy bằng việc nhận bánh và chén?  

Lễ Tiệc Thánh đầu tiên là bữa ăn do Chúa Giê-xu thiết lập trong đêm trước khi Ngài bị bắt, vào kỳ Lễ Vượt Qua khi tất cả người Do Thái đang ăn mừng và kỷ niệm việc được thoát khỏi xứ Ê-díp-tô, lúc Đức Chúa Trời dắt họ qua Biển Đỏ, giải cứu họ khỏi Pha-ra-ôn và quân đội của người. 

Người Do Thái lấy bánh và rượu – tượng trưng cho thân và huyết của chiên con được làm thịt trong kỳ Lễ Vượt Qua – và họ cùng ăn bánh uống chén ấy. Việc ăn bánh và uống chén mang ý nghĩa tượng trưng và nhắc nhớ về những phước lành trong sự giải cứu của Chúa. 

Vậy khi Chúa Giê-xu tổ chức buổi tiệc này ngay trước khi Ngài chịu chết, Ngài cũng đưa bánh và chén cho các môn đồ như là một biểu tượng của thân và huyết của Ngài, thì lẽ thật mà Ngài muốn truyền tải đã quá rõ ràng, dù nó thật đáng kinh ngạc. Chúa Giê-xu đang đưa ra hy vọng cho một sự giải cứu mới, một sự giải cứu đã được các tiên tri đời xưa báo trước. Nhưng lần này sự giải cứu không phải đến từ huyết của chiên con, nhưng bởi chính huyết của Con Một Đức Chúa Trời. Dòng huyết của Cứu Chúa Giê-xu. 

Đó chính là ý nghĩa của Lễ Tiệc Thánh mà chúng ta dự phần ngày nay. 

Vậy, nếu có ai đó hỏi bạn rằng: “THÁNH LỄ TIỆC THÁNH LÀ GÌ?” thì bạn đã có câu trả lời: “TIỆC THÁNH LÀ THÁNH LỄ MÀ NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA GIÊ-XU SẼ CÙNG ĂN BÁNH KHÔNG MEN VÀ CÙNG UỐNG NƯỚC NHO VỚI NHAU, ĐỂ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THÂN VÀ HUYẾT NGÀI ĐÃ ĐỔ RA TRÊN CÂY THẬP TỰ ĐỂ CHUỘC TỘI CHO CHÚNG TA, VÀ CÙNG CHỜ ĐỢI NGÀY CHÚA GIÊ-XU TRỞ LẠI.” 

Hãy dành ít thời gian hôm nay để suy niệm lẽ thật rằng Chúa Giê-xu đã hy sinh thân Ngài để bạn có thể nhận được niềm vui, sự bình an ngày nay, và sự sống đời đời về sau. 

Lời Chúa có chép: 

  1. “Đang khi ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, cảm tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phán: ‘Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta.’ Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và tất cả đều uống. Ngài phán: ‘Đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người.’” – Mác 14:22-24 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.” – I Cô-rinh-tô 11:26 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 

Outro: 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Xin cho chúng con luôn nhớ đến những ân điển lớn lao mà Ngài đã dành cho chúng con khi chúng con được dự Thánh Lễ Tiệc Thánh. Qua đó, chúng con sẽ nhớ đến sứ mạng rao truyền danh Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp đỡ mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *