Chuyển tới nội dung

Phúc Âm Ma-thi-ơ – Chương 1 – [Dự Án LUMO]

MA-THI-Ơ CHƯƠNG 1 Phúc Âm Ma-thi-ơ đã mở đầu với một danh sách dài về gia phả của Chúa Giê-xu. Vậy, Ngài là ai? Và tại sao Ngài lại đến thế gian này? Đối với người Do Thái, gia phả rất quan trọng. Bất cứ ai tuyên bố mình là “Con cháu Vua Đa-vít”đều phải chứng minh được việc đó. Bảng gia phả đã chứng minh Ngài là con cháu Đa-vít và Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh để ứng nghiệm lời tiên tri. Đấng Em-ma-nu-ên đã đến! Để cho mọi người được biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

(Ma-thi-ơ 1:23 – BTT)

#duanLUMO #phucammathio #KinhThanh #OneHopeVietNam #Gospel

——————————————————————

✔️Tải video: https://www.duanlumo.com/tai-video

✔️Mỗi chương của từng sách sẽ được đăng trên Facebook và Youtube vào THỨ 3 và 5 hằng tuần

✔️Dự Án LUMO đã được đăng ký bản quyền, xin vui lòng không đăng lại trên các website khác, ví dụ như: Youtube, Facebook, Vimeo…

✔️Bạn được phép sử dụng để sao chép USB, in đĩa DVD, trình chiếu, học Kinh Thánh nhóm nhỏ tại Hội Thánh, Công ty, Trường học…với mục đích phi thương mại.

====THEO DÕI ONEHOPE VIỆT NAM====

►https://www.facebook.com/onehopevietnam
►https://www.instagram.com/onehopevn/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *