Chuyển tới nội dung

Phúc Âm Mác – Chương 11 – [Dự Án LUMO]

Phúc Âm Mác – Chương 11 – [Dự Án LUMO]

[MÁC CHƯƠNG 11]

Sự kiện Chúa rủa cây vả khô đi là để dạy cho các môn đồ cũng như chúng ta bài học về đức tin liên quan đến sự cầu xin. Sự cầu xin không phải là một biện pháp khẩn cấp chúng ta hướng đến khi gặp một nan đề. Sự cầu nguyện thật là một phần của mối tương giao thường xuyên của chúng ta với Đức Chúa Trời và một phần của sự thờ phượng Đức Chúa Trời.

Vì mục đích của sự cầu nguyện không phải là để ý muốn con người được thực hiện trên thiên đàng, mà là để ý muốn Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất này. Bạn có đang cầu xin và tin rằng Chúa sẽ ban theo ý tốt lành của Ngài không?

“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

#duanLUMO #phucammac #KinhThanh #OneHopeVietNam #Gospel
——————————————————————
✔️Tải video: https://www.duanlumo.com/tai-video

✔️Mỗi chương của từng sách sẽ được đăng trên Facebook và Youtube vào THỨ 3 và 5 hằng tuần

✔️Dự Án LUMO đã được đăng ký bản quyền, xin vui lòng không đăng lại trên các website khác, ví dụ như: Youtube, Facebook, Vimeo…

✔️Bạn được phép sử dụng để sao chép USB, in đĩa DVD, trình chiếu, học Kinh Thánh nhóm nhỏ tại Hội Thánh, Công ty, Trường học…với mục đích phi thương mại.

====THEO DÕI ONEHOPE VIỆT NAM====

►https://www.facebook.com/onehopevietnam/
►https://www.instagram.com/onehopevn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *