Chuyển tới nội dung

Phúc Âm Mác – Chương 16 – [Dự Án LUMO]

[MÁC CHƯƠNG 16]

Chúa Giê-xu dạy các môn đệ Ngài hãy đi khắp thế gian, bảo cho mọi người biết rằng Ngài đã trả giá cho sự hình phạt dành cho tội lỗi qua sự chết Ngài, và tất cả những ai tin Ngài đều có thể được tha tội và được sống đời đời với Đức Chúa Trời. Hiện nay, các Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới đang truyền giảng Phúc Âm này cho những người chưa được nghe nói về Chúa Cứu Thế bởi quyền năng thúc đẩy từ đức tin nơi sự sống lại của Ngài.

Có bao giờ chúng ta cảm thấy dường như thể mình thiếu tài năng hay quyết tâm để làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế không?
Chính mỗi người cần phải nhận thức được rằng Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại và hiện đang sống trong mỗi chúng ta. Khi chính ta bước đi và tăng trưởng trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế, Ngài sẽ ban cho bạn cả cơ hội và năng lực để rao giảng sứ điệp của Ngài.

#duanLUMO #phucammac #KinhThanh #OneHopeVietNam #Gospel
——————————————————————
✔️Tải video: https://www.duanlumo.com/tai-video

✔️Mỗi chương của từng sách sẽ được đăng trên Facebook và Youtube vào THỨ 3 và 5 hằng tuần

✔️Dự Án LUMO đã được đăng ký bản quyền, xin vui lòng không đăng lại trên các website khác, ví dụ như: Youtube, Facebook, Vimeo…

✔️Bạn được phép sử dụng để sao chép USB, in đĩa DVD, trình chiếu, học Kinh Thánh nhóm nhỏ tại Hội Thánh, Công ty, Trường học…với mục đích phi thương mại.

====THEO DÕI ONEHOPE VIỆT NAM====

►https://www.facebook.com/onehopevietnam/
►https://www.instagram.com/onehopevn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *