Chuyển tới nội dung

Phúc Âm Mác – Chương 9 – [Dự Án LUMO]

9 1

[MÁC CHƯƠNG 9]

Trước sự tranh cãi về vị trí giữa các môn đồ, Chúa Giê-xu đặt một đứa trẻ ở giữa để dạy cho họ bài học về sự cao trọng thật.

Chúa Giê-xu giải thích rằng cách để được làm đầu là phải làm tôi tớ cho mọi người. Trong nguyên ngữ tiếng A-ram, thì hai từ “đứa trẻ” và “tôi tớ” là giống nhau. Cho nên, Chúa dùng hình ảnh đứa trẻ là một thí dụ liên hệ đến sự thuận phục và hạ mình.

Sự khiêm nhường, hạ mình thật là biết chính mình, chấp nhận chính mình, trung thực với chính mình, và từ bỏ chính mình vì người khác.

#duanLUMO #phucammac #KinhThanh #OneHopeVietNam #Gospel
——————————————————————
✔️Tải video: https://www.duanlumo.com/tai-video

✔️Mỗi chương của từng sách sẽ được đăng trên Facebook và Youtube vào THỨ 3 và 5 hằng tuần

✔️Dự Án LUMO đã được đăng ký bản quyền, xin vui lòng không đăng lại trên các website khác, ví dụ như: Youtube, Facebook, Vimeo…

✔️Bạn được phép sử dụng để sao chép USB, in đĩa DVD, trình chiếu, học Kinh Thánh nhóm nhỏ tại Hội Thánh, Công ty, Trường học…với mục đích phi thương mại.

====THEO DÕI ONEHOPE VIỆT NAM====

►https://www.facebook.com/onehopevietnam/
►https://www.instagram.com/onehopevn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *