Chuyển tới nội dung

SỰ GIÁNG SINH – NGÀY 8

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tám của chủ đề SỰ GIÁNG SINH với câu hỏi “CHÚA GIÊ-XU CHĂM SÓC NHỮNG NGƯỜI TIN VÀ SỐNG VÂNG THEO LỜI NGÀI NHƯ THẾ NÀO?”

Thế giới có thể được gọi là một nơi đầy khó khăn và tan vỡ. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Chúng ta thường bị cám dỗ để tìm đến nhiều nguồn giúp đỡ khác nhau như gia đình, bạn bè, phim ảnh, âm nhạc và rất nhiều điều khác. Đôi khi chúng ta quên rằng Chúa Giê-xu chính là nguồn giúp đỡ mà chúng ta phải luôn tìm tới đầu tiên, chớ không phải là phương án dự bị cuối cùng.

Có một thực tế đáng kinh ngạc, nếu bạn chịu ngồi xuống và mở Kinh Thánh ra, bạn có thể gặp được Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh cũng sẽ đến với bạn. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn biết về Chúa Giê-xu, Ngài cũng sẽ thêm sức và hướng dẫn bạn từng bước một. Bạn có thể tin rằng Chúa Giê-xu sẽ dạy chúng ta biết lời phán và ý muốn của Đức Chúa Cha.

Đôi khi chúng ta cảm thấy rất khó để cầu nguyện. Khi đó chúng ta không biết phải nói gì, hoặc chúng ta nghĩ rằng mình phải tìm ra những câu từ đặc biệt để có thể khiến cho Chúa nghe chúng ta. Nhưng điều quan trọng cần nhớ đó là: Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Ngài luôn luôn ngồi bên phải ngai của Cha Ngài và cầu thay cũng như bênh vực cho chúng ta. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng khi chúng ta không biết phải dùng ngôn từ nào để cầu nguyện với Chúa, thì Thánh Linh sẽ thay cho chúng ta để bày tỏ nỗi lòng ấy với Đức Chúa Trời.

Khi bạn cảm thấy cuộc sống trở nên chán nản, khi bạn bị tổn thương và mọi việc không diễn ra êm xuôi như ý, và bạn không biết phải làm gì, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu vẫn đang nắm quyền tể trị.

Chúa Giê-xu là vị Vua chân chính của thế gian. Ngài đến thế gian như một con người bằng xương bằng thịt để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Là vị tiên tri của chúng ta, Chúa Giê-xu dạy chúng ta lời của Đức Chúa Trời.

Là thầy tế lễ, Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta.

Là Vua của chúng ta, Chúa Giê-xu đang cai trị thế gian.

Và chúng ta luôn có thể tin cậy nơi Ngài.

Đứng trước câu hỏi: “CHÚA GIÊ-XU CHĂM SÓC NHỮNG NGƯỜI TIN VÀ SỐNG VÂNG THEO LỜI NGÀI NHƯ THẾ NÀO?” thì ngày hôm nay chúng ta đã biết chắc: “LÀ ĐẤNG TIÊN TRI – CHÚA GIÊ-XU CÔNG BỐ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA. LÀ THẦY TẾ LỄ* – CHÚA GIÊ-XU CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA CHA THAY CHO CHÚNG TA. LÀ VUA – CHÚA GIÊ-XU CAI TRỊ THẾ GIAN VÀ KHIẾN MỌI SỰ NÊN MỚI THEO Ý NGÀI.”

*Khi nhắc đến THẤY TẾ LỄ, thì chức vị này từ đâu mà có?

NGÀY TRƯỚC, CON NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐẾN TRỰC TIẾP VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NÊN PHẢI CÓ THẦY TẾ LỄ LÀM NGƯỜI TRUNG GIAN. THẦY TẾ LỄ ĐẠI DIỆN CHO DÂN CHÚNG ĐỂ DÂNG CỦA LỄ CHUỘC TỘI BẰNG CON SINH LÊN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bạn thân mến, sẽ có những lúc trong cuộc đời bạn gặp phải những vấn đề tưởng chừng như chẳng thể giải quyết được, chẳng ai có thể giúp đỡ bạn được trong hoàn cảnh đó. Nhưng bạn biết không Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta, Ngài biết hết mọi sự thuộc về chúng ta và Ngài luôn chăm sóc cho những ai tin và sống theo lời Ngài.

Hãy dành một chút thời gian ngày hôm nay để cầu nguyện, cảm tạ Đức Chúa Trời về Con Một của Ngài, là Chúa Giê-xu, không chỉ vì Ngài tể trị cuộc sống của bạn, mà còn vì Ngài đứng về phía bạn với tư cách là người bênh vực cho bạn.

Lời Chúa có chép rằng:

  1. “Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội.” – Hê-bơ-rơ 4:14-15 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  2. “Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con từ giữa thế gian này. Họ thuộc về Cha, Cha ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. Bây giờ, họ biết rằng tất cả những gì Cha đã ban cho Con đều đến từ Cha. Vì Con đã ban cho họ những lời Cha đã ban cho Con. Họ đã tiếp nhận, biết Con thật đến từ Cha và tin rằng Cha đã sai Con.” – Giăng 17:6-8 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  3. “Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng công chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.” – I Giăng 2:1-2 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

  4. “Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh. Vì Ngài phải cầm quyền, cho đến chừng Đức Chúa Trời ‘đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài.’ Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Vì Đức Chúa Trời đã đặt ‘muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ.’ Nhưng khi nói ‘muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ’ thì rõ ràng không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. Khi muôn vật đã quy phục Ngài thì bấy giờ chính Ngài là Con cũng quy phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người”. – I Cô-rinh-tô 15:24-28 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Chúa ơi, giữa thế giới đầy khó khăn và tan vỡ này, dễ lắm chúng con mệt mỏi và chán chường. Nhưng thật biết ơn Chúa vì Ngài vẫn ở cùng chúng con, dạy dỗ chúng con bằng Lời Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa Giê-xu luôn cầu thay và bênh vực chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn hướng lòng về Ngài, trước mỗi vấn đề, chúng con luôn tìm kiếm Ngài, cầu hỏi Ngài trước nhất. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!

>>Xem thêm: SỰ GIÁNG SINH NGÀY 2