Chuyển tới nội dung

Ngày 2 – THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH HIỆP NHẤT?

Chào mừng các bạn đến với Loạt Bài Tĩnh Tâm do OneHope Việt Nam thực hiện, dựa trên tài liệu Feed 9 Reading Plans.  

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Hai của chủ đề HỘI THÁNH với câu hỏi “THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH HIỆP NHẤT?” 

Với những ai đã từng thực hiện một dự án tập thể hay từng làm việc nhóm, thì chắc chắn hiểu được cái khó của việc gắn kết tất cả mọi người để cùng hướng tới mục đích chung. Thật khó để đặt người khác lên trên bản thân mình, để phục vụ họ, từ bỏ cái tôi ích kỉ và danh vọng cá nhân, thậm chí tin tưởng vào thế mạnh của đồng đội mình. 

Nhưng đó chính là thực chất của Hội Thánh, là những gì Hội Thánh phải làm được. Dù cho thành phần tín hữu của Hội Thánh hết sức đa dạng, đến từ nhiều quốc gia, dân tộc và nền văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta được Chúa gọi hiệp làm một mà thôi. Chúng ta phải nên hiệp nhất trong tình yêu, sự thờ phượng và lòng khiêm nhường, tập chú vào nhiệm mạng Chúa giao phó trên trần gian này.  

Nghe có vẻ phi thường, nhưng làm thế nào chúng ta đạt được điều này? Chúng ta hiểu được cái khó của việc gắn kết đôi ba người lại với nhau, thế mà chúng ta thậm chí còn hy vọng gắn kết được hàng triệu con người hay sao? 

Khi Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, Ngài đã hứa rằng chính Đức Thánh Linh sẽ hiệp một chúng ta. Dù sẽ khó khăn khi chúng ta chứng kiến rất nhiều sự đổ vỡ và chia rẽ trong thế gian này, thì chúng ta vẫn có thể tin vào Chúa Giê-xu và nương cậy vào Đức Thánh Linh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Sự hiệp một của chúng ta chính là để cho thế giới thấy quyền năng của Chúa. 

Hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh không chỉ là một cảm giác ấm áp mờ ảo trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời, là Ngôi Ba. Bởi điều đó nếu Chúa Giê-xu ban Thần của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, và nếu Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ làm chúng ta nên hiệp một thì chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy nơi Ngài. 

Nhưng cũng có những điều mà chúng ta có thể thực hiện với tư cách là con dân của Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện cho sự hiệp một. Chúng ta có thể chọn việc gạt bỏ cái tôi của chính mình qua một bên và hạ mình phục vụ anh em mình. Và một điều nữa, đó là chúng ta có thể cam kết chính chúng ta sẽ sống trung tín, góp phần vào Hội Thánh nơi chúng ta ở. 

Hãy cầu nguyện cho sự hiệp một của Hội Thánh nói chung và Hội Thánh nơi bạn sống nói riêng. Cũng hãy cầu nguyện cho sự hiệp một giữa vòng những bạn bè Cơ Đốc Nhân nữa. Hãy xin Chúa khiến Hội Thánh hiệp nên một. Hãy xin Ngài tỏ cho bạn cách bày tỏ sự hiệp một siêu nhiên của Ngài trên đất này để những người xung quanh bạn ngạc nhiên bởi tình yêu thương tuyệt đối và quyền năng của Đức Chúa Trời mà bạn đang hầu việc. 

Quay lại với câu hỏi ban đầu: “THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH HIỆP NHẤT?” thì giờ đây chúng ta đã có câu trả lời chắc chắn rằng: “HỘI THÁNH HIỆP NHẤT LÀ HỘI THÁNH ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH HIỆP LÀM MỘT THÂN TRONG CHÚA, VỚI CHÍNH CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẦU. TỪ ĐÓ, HỘI THÁNH ĐƯỢC HÒA THUẬN LẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ VỚI NHAU.” 

Lời Chúa có chép rằng: 

  1. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hi vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. – Ê-phê-sô 4:4-6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện; và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa, và bình an cho những người ở gần. Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh.” – Ê-phê-sô 2:14-18 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Christ Giê-xu là đá góc nhà. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” – Ê-phê-sô 2:20-22 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 
     
  1. “Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người.” – Ê-phê-sô 4:3-6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010) 

 

Chúng ta cùng cầu nguyện: 

Chúa ơi, dầu cho thế gian có những đổ vỡ và bất an làm chúng con bị chia rẽ và xa cách Chúa. Nguyện xin tình yêu của Chúa kéo chúng con lại và giúp chúng con luôn được đầy ơn, được hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!      

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy! 

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Ân Nhân và các Tình Nguyện Viên giúp đỡ để Loạt Bài Tĩnh Tâm được ra đời. Những bài học này được xây dựng nhằm giúp đỡ mỗi người có thời gian riêng tư với Chúa. Ngoài ra, tài liệu này còn có thể dùng như tài liệu tham khảo, nhằm giúp các nhóm nhỏ có thể học Kinh Thánh, thảo luận những câu hỏi với nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *